Print Thứ Bảy, 12/12/2020 22:30 Gốc

Chiều 12/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010-2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61.

Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Hội Nông dân thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phát triển bền vững thành phố.

Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đề án 61, trong 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương và các địa phương; các cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân đã làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có cán bộ, hội viên, nông dân về nội dung Kết luận số 61-KL/TW và quan điểm của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ đó đã tạo sự đồng thuận cao, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW đạt kết quả cao. Thông qua thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương và các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới…

Hàng năm, trên 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt 138,4% so với mục tiêu Đề án). Trên 2,2 triệu hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, trên 775.000 hộ thu nhập từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, trên 505.000 hộ thu nhập từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng, hơn 27.000 hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng. Hàng năm, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã giúp trên 220.000 hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm… trị giá trên 4.800 tỷ đồng. Tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động; giúp cho trên 1 triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất, 100 ngàn hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm ăn khá giả, giàu có, góp phần nâng cao thu nhập cho cư dân ở nông thôn từ mức 9,15 triệu đồng/người (năm 2008) lên mức 35,88 triệu đồng/người (năm 2018) tăng gấp 3,92 lần (đạt 156,8% so với mục tiêu Đề án). Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh (giảm bình quân khoảng 1,5%/năm), đến năm 2020 ước còn dưới 3%.

Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đi nhanh vào cuộc sống, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho nông dân; nâng cao vị thế, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam thực sự là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân các cấp ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới; đoàn kết trong nông dân, mối quan hệ mật thiết giữa nông dân với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố.

Tại Hải Phòng, các cấp Hội Nông dân thành phố đã tích cực, chủ động, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân, hướng dẫn nông dân phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp đã góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân. Vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ngày càng được thể hiện và phát huy tác dụng…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đề xuất, kiến nghị những giải pháp căn bản để tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nông dân các cấp trong thực hiện Kết luận số 61 và Quyết định số 673. Thủ tướng đề nghị: Các Bộ, ngành, địa phương cần tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, có những chính sách hỗ trợ kịp thời trong phát triển nông nghiệp để nâng cao mức sống cho nông dân tiến tới xóa nghèo ở khu vực vùng nông thôn, miền núi. Lãnh đạo có hiệu quả, sát hơn nữa Kết luận của Ban Bí thư, trong đó tập trung xây dựng phát triển nền nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện đại và xây dựng một lớp nông dân mới, có khoa học công nghệ, nắm chắc kinh tế số và đổi mới tư duy, cách làm, có kỹ năng sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản xuất nông nghiệp, từ đó hướng tới xây dựng nông thôn mới bền vững và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh: Hội Nông dân Việt Nam cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phát huy vai trò, vị trí của Hội. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác của Hội, đáp ứng yêu cầu là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực mà Đảng và Nhà nước đã giao cho Hội, có trách nhiệm vận động các thành phần kinh tế đóng góp xây dựng nông nghiệp, nông thôn phát triển nhanh, bền vững.

Lê Phương

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác