Print Thứ Sáu, 13/09/2019 20:43

Sáng 13/9, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2019. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính dự và chủ trì hội nghị. Phía điểm cầu thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành dự và chủ trì.

Tại hội nghị trực tuyến, theo báo cáo từ Bộ Tài chính, ước giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2019 là 6.286,316 tỷ đồng, đạt 37,92% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 41,39 so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, cập nhật đến 31/8/2019 mới giải ngân được 6.480 tỷ đồng, chỉ đạt 10,7% kế hoạch vốn do Quốc hội giao (60.000 tỷ đồng) và 15,7% kế hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo (40.735 tỷ đồng).

Chi thường xuyên từ nguồn vốn nước ngoài 8 tháng đầu năm đạt 862 tỷ đồng, bằng 8,5% dự toán Quốc hội phê duyệt. Trong đó có 35 bộ, ngành, địa phương từ đầu năm 2019 đến nay chưa có giải ngân; nhiều bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp, như: Bộ Y tế (4,8%), tỉnh Quảng Ninh (0,5%), Quảng Nam (2,3%), Hưng Yên (8,3%)…

Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành, địa phương đã dành nhiều thời gian thảo luận về các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm thúc đẩy việc giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng nguyên nhân của việc giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi chậm thời gian qua và từ đầu năm 2019 đến nay chủ yếu tập trung vào các nhóm vấn đề: vướng mắc trong giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn chậm, thiếu so với nhu cầu; phân bổ vốn chưa sát với thực tế; điều chỉnh kế hoạch chậm, thủ tục kéo dài; tính sẵn sàng của các dự án đầu tư thấp, hoàn thành thủ tục đầu tư chậm, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bố trí vốn đối ứng; chậm trễ trong việc hoàn thành các thủ tục về hồ sơ giải ngân thanh toán cũng như ghi thu, ghi chi.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát đánh giá lại tình hình, xây dựng và chủ động thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh tiến độ giải ngân thời gian tới. Cập nhật số liệu giao vốn, giải ngân… để Bộ Tài chính thực hiện công khai theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 29/6/2019.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị trực tuyến “Tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác