Print Thứ Sáu, 24/05/2019 08:56

Thực hiện Công văn số 1114/BTTTT-TTCS ngày 12/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019, sáng 24/5, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Thông tin cơ sở triển khai Hội nghị trực tuyến Tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019. Đây là buổi tập huấn trực tuyến tại 62 điểm cầu thành phần là các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng

Tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì. Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản cùng gần 30 đại biểu là các cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin quận, huyện và cán bộ Đài Truyền thanh quận, huyện của cơ sở đã tham dự buổi tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ thông tin cơ sở,  nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đây là điểm mới trong nội dung tập huấn được nêu ra trong Hội nghị lần này, xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu của các địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Trong Hội nghị tập huấn lần này có 4 chuyên đề lớn được đề cập, đó là: Hướng dẫn công tác thông tin cơ sở trong thời gian tới; Hướng dẫn công tác thi đua – khen thưởng trong lĩnh vực thông tin cơ sở; Phổ biến văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng; Phổ biến nội dung liên quan đến kết hợp kinh tế với đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây là những nội dung hết sức thiết thực đối với cơ sở trong việc thực thi nhiệm vụ.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác