Print Thứ Hai, 13/12/2021 11:03 Gốc

Sáng 13/12, tại các điểm cầu: Trung tâm Hội nghị thành phố; các quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Dương Kinh và các huyện: An Lão, Tiên Lãng, Cát Hải; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện tham dự hội nghị trực tuyến tập huấn một số nôi dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được chuyên gia công nghệ thông tin Cục Kiểm soát TTHC giới thiệu các điểm mới của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ; hướng dẫn xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa; giới thiệu Hệ thống đánh giá chất lượng giải quyết TTHC. Chuyên gia công nghệ thông tin hướng dẫn cụ thể các chế độ báo cáo và quy trình thực hiện báo cáo trên Hệ thống, Phân quyền tài khoản và các chức năng chính trên Hệ thống.

Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Trần Huy Kiên dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị được chuyên gia công nghệ thông tin chia sẻ, giải đáp một số vướng mắc khi triển khai một số nội dung của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC nhấn mạnh: chuyển đổi số chính là để phục vụ người dân, doanh nghiệp, trong đó việc đẩy mạnh giải quyết TTHC đồng bộ, hiệu quả tại Bộ phận Một cửa, Một cửa liên thông là yêu cầu quan trọng để chuyển đổi số thành công. Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng đến các bộ, ngành Trung ương, đưa ra các quy định cụ thể; lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể trung tâm phụ vụ nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, hiệu quả để nâng cao tính chủ động trong phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các cấp chính quyền trong giải quyết TTHC, đồng thời quy định cụ thể trách nhiệm cụ từng cá nhân trong việc giải quyết TTHC. Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm công khai, minh bạch TTCH để triển khai chuyển đổi số sâu rộng và toàn diện. Hội nghị tập huấn sẽ hướng dẫn cụ thể các chế độ báo cáo và quy trình thực hiện báo cáo trên Hệ thống, Phân quyền tài khoản và các chức năng chính trên Hệ thống; giải đáp khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị trực tuyến tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác