Print Thứ Năm, 18/07/2019 16:21

Sáng 18/7, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị điểm cầu thành phố Hải Phòng

6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra triển khai hơn 3.500 cuộc thanh tra hành chính và hơn 84.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 34.500 tỷ đồng, hơn 140 héc ta đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân. Ngoài ra, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung quyết liệt và nâng cao trách nhiệm; công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường. Riêng tỉnh Khánh Hòa, 6 tháng năm 2019 đã triển khai 35 cuộc thanh tra hành chính; phát hiện 5 đơn vị sai phạm về tài chính với số tiền hơn 300 triệu đồng và hơn 30.500 m2 đất… Toàn tỉnh tổ chức trên 1.900 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành; qua đó phát hiện trên 3.700 tổ chức, cá nhân vi phạm; đã ban hành trên 3.500 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhận định, 6 tháng đầu năm 2019 toàn ngành Thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Phó Thủ tướng chia sẻ những khó khăn, vất vả và ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của ngành Thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2019. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà ngành Thanh tra cần phải lưu ý khắc phục như: Việc triển khai kế hoạch thanh tra, kết luận thanh tra còn chậm; số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít; xử lý sau thanh tra còn hạn chế. Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt 3 nội dung chính. Thứ nhất, tiếp tục thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất, nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo kế hoạch. Thanh tra Chính phủ sớm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra năm 2020.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trọng tâm là góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tổ chức thực hiện tốt Luật tố cáo 2018 và văn bản hướng dẫn. Thực hiện kế hoạch kiểm tra rà soát giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Thứ ba, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất, phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi tham nhũng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, nhất là Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với thành phố Hải Phòng, đã tiến hành 55 cuộc thanh tra hành chính, 751 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.877 cá nhân, tổ chức. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 975 đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế với số tiền 15,885 tỷ đồng. Đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 7 tỷ đồng, kiến nghị xử lý bằng hình thức khác trên 8,8 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 15.970 m2 đất; đã thu hồi: 3,347 tỷ đồng. Đồng thời, ban hành 2.633 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 2,911 tỷ đồng, đã thu hồi 3,265 tỷ đồng, đôn đốc 36 đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với số tiền nợ bảo hiểm 23,261 tỷ đồng, đã đôn đốc các doanh nghiệp nộp 3,718 tỷ đồng về quỹ bảo hiểm xã hội…

6 tháng cuối năm, Thanh tra thành phố đẩy mạnh và tiếp tục đổi mới trong xây dựng tổ chức lực lượng cũng như hoạt động thanh tra trên các lĩnh vực theo chức năng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, kế hoạch năm 2019. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 và hoàn thành các cuộc thanh tra, nhiệm vụ đột xuất do Chính phủ và Thanh tra Chính phủ giao. Tập trung tham mưu cho UBND thành phố xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan thanh tra; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực…

Tô Thành

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ngành thanh tra
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác