Print Thứ Ba, 08/09/2020 14:15 Gốc

Sáng 8/9, tại điểm cầu Hải Phòng đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tham dự Hội nghị trực tuyến giao ban công tác thực hiện Dự án 513 và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì. Tham dự Hội nghị trực tuyến có đại diện bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Theo báo cáo, Bộ Nội vụ đã giải quyết và trình cấp có thẩm quyền giải quyết 15/16 khu vực chồng lấn địa giới cấp tỉnh do lịch sử để lại và có nhiều văn bàn hướng dẫn công tác triển khai thực hiện Dự án tại các địa phương. Bộ Tài chính đã hướng dẫn và phân bổ nguồn kinh phí đảm bảo để triển khai thực hiện Dự án cho các bộ, ngành, địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chuyển đề án đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính trên bản đồ, bàn giao các bản vẽ nền tọa độ quốc gia trên đất liền cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng phương án kỹ thuật xác định ranh giới hành chính biển, đảo giữa các địa phương có biển. Các địa phương cũng đã giải quyết được hàng nghìn khu vực chồng lấn địa giới hành chính phát sinh trong quá trình quản lý địa giới hành chính, trong đó có 225/269 khu vực giáp ranh cấp tỉnh, 475/493 khu vực giáp ranh cấp huyện và 3.885/3.787 khu vực giáp ranh cấp xã. Các địa phương đã xây dựng và hoàn thiện 28.645 mốc địa giới hành chính; thành lập 55.041 mảnh bản đồ địa giới hành chính các cấp với tỉ lệ khác nhau và lập hồ sơ bản đồ địa giới 9.063/10.614 đơn vị hành chính cấp xã; 601/707 đơn vị hành chính cấp huyện và 65/63 đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hải Phòng.

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giảm được 8 đơn vị hành chính, 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 546 đơn vị hành chính cấp xã; giảm được 228 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện; 9.534 cán bộ, công chức cấp xã; 6.913 người hoạt động ở cấp xã và dự kiến giảm chi ngân sách nhà nước do giảm chi tiền lương, phụ cấp và chi hoạt động trong 5 năm tới 1.431 tỷ đồng.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được còn những mặt hạn chế trong quá trình triển khai Dự án 513 và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nhiều nhiệm vụ chưa đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; chế độ thông tin báo cáo còn chưa kịp thời, đơn vị tham mưu còn chưa chủ động trong việc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các địa phương; phân công địa giới giữa các địa phương, đơn vị hành chính biển đảo chậm được triển khai thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh: Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về địa giới hành chính (gọi tắt là Dự án 513), sau 8 năm thực hiện và gần 2 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp có hiệu quả giữa các bộ, ngành và các địa phương việc triển khai Dự án 513 và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã đạt được kết quả quan trọng. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn rất nhiều đòi hỏi sự tập trung cao độ của các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương trong cả nước. Do vậy, tại Hội nghị này, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình triển khai thực hiện Dự án, qua đó đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân những tồn tại hạn chế đó; công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, nhiệm vụ còn lại của việc triển khai thực hiện Dự án và quyết tâm chính trị đảm bảo triển khai và hoàn thành Dự án 513 chậm nhất là ngày 31/12/2021. Những khó khăn, vướng mắc hiện nay; đề xuất các giải pháp khắc phục đảm bảo triển khai Dự án tốt trong 6 tháng cuối năm 2020.

Đối với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã, Hội nghị đã thảo luận việc thực hiện đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội nhằm ổn định đơn vị hành chính mới, tình hình sắp xếp bố trí, giải quyết chế độ chính sách đối với các cán bộ, công chức dôi dư; việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho tổ chức, cá nhân khi việc thay đổi địa giới hành chính được thực hiện; việc bố trí trụ sở làm việc, trang thiết bị; qua đó đánh giá những kết quả đạt được tồn tại hạn chế, những nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó…

Tại Hải Phòng, đến hết tháng 8/2020, kết quả thực hiện thi công Dự án 513 đã hoàn thành cơ bản đạt 83% khối lượng công việc, với các hạng mục:

Hoàn thành sản phẩm hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (ĐGHC) cấp huyện, cấp xã và giao nộp sản phẩm phục vụ kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật cấp Bộ (do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện) phục vụ cho Hội đồng thẩm định cấp nhà nước (đã hoàn thành trong tháng 12/2019); in ấn nhân bản hoàn thiện bộ sản phẩm hồ sơ, bản đồ ĐGHC cấp huyện, cấp xã của thành phố Hải Phòng và ký xác nhận pháp lý với các huyện, xã giáp ranh thuộc các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh.

Hoàn thiện cơ bản bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC cấp tỉnh của thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành (theo các Nghị quyết của Chính phủ về xác định ĐGHC cấp tỉnh giữa thành phố Hải Phòng với các tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương).

Đối với việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính, UBND thành phố Hải Phòng đã xây dựng Đề án thực hiện sắp xếp: 12 đơn vị (8 phường và 4 xã) gồm: 9 đơn vị có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định và 3 đơn vị (1 phường, 2 xã) liền kề liên quan đến việc sắp xếp; trình HĐND thành phố, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Nội vụ, trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 872/NQ-UBTVQH14 ngày 10/1/2020 sắp xếp 12 xã, phường thuộc 4 quận, huyện Hồng Bàng, Ngô Quyền, Đồ Sơn và Tiên Lãng để thành lập 6 xã, phường, giảm 6 xã, phường. UBND các quận, huyện đã xây dựng phương án, theo đó dự kiến từ nay đến hết năm 2021 sẽ hoàn thành việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường dôi dư để đảm bảo số lượng theo quy định.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị trực tuyến giao ban công tác thực hiện Dự án 513 và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác