Print Thứ Sáu, 07/02/2020 16:49 Gốc

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, dự kiến vào ngày 12-3-2020 sẽ khai trương Trung tâm Báo cáo quốc gia

Sáng 7-2, tại Hà Nội,  Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng  chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo chính phủ. Tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Phạm Hưng Hùng – Chánh Văn Phòng UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng.

Hội nghị đã quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước, trong đó tập trung vào chuẩn hoá chế độ báo cáo và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; quán triệt việc gửi, nhận văn bản điện tử triển khai kết nối tích hợp dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, Ngành, địa phương với Cổng dịch vụ công quốc gia. Theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi, nhận văn bản điện tử; xử lý văn bản trên môi trường điện tử; triển khai kết nối tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai chế độ báo cáo theo quy định tại  Nghị định 09/2019/NĐ-CP.

Cùng với đó, hội nghị cũng giới thiệu Đề án hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và hướng dẫn xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ, Ngành, địa phương tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Hướng dẫn chuẩn hoá chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thống kê quy định về hoạt động kinh doanh trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Chánh văn phòng UBND thành phố Phạm Hưng Hùng báo cáo tại hội nghị.

Tại Hải Phòng, 100% các Sở, Ban, Ngành, UBND các cấp đã kết nối liên thông và thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia. Số lượng văn bản điện tử gửi, nhận đạt 90% trên tổng số văn bản phát hành của các cơ quan. 100% các cơ quan UBND cấp xã/phường và đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành (đơn vị cấp 4) đã kết nối, liên thông và thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia.

Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước thành phố trong năm 2019 đạt tỷ lệ 82,59%. Về đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống: thành phố đã trang bị máy chủ bảo mật dùng riêng, tích hợp chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp. Đường truyền kết nối dữ liệu sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên dùng của Chính phủ (Cấp 1) giữa Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố. Hệ thống hoạt động trong điều kiện giám sát, cảnh báo tình trạng kết nối dịch vụ mạng và sự cố 24/24.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, thời gian qua Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt về việc xây dựng Chính phủ điện tử và chính quyền điện tử. Thời gian tới, nhiệm vụ của Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ là tiếp tục xây dựng hai trung tâm gồm: Trung tâm báo cáo quốc gia và Trung tâm tham vấn chính sách để triển khai Nghị định 09 về Hệ thống báo cáo quốc gia đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với các bộ, ngành địa phương lọc bỏ những văn bản, báo cáo không cần thiết và chuẩn hóa dữ liệu để có một Hệ thống báo cáo chuẩn nhất, hướng tới báo cáo trong 4 cấp chính quyền từ Trung ương, tỉnh, huyện và cơ sở.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết, dự kiến vào ngày 12-3-2020 sẽ khai trương Trung tâm Báo cáo quốc gia nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo và tổng hợp tình hình của các bộ, ngành, địa phương.

TB

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác