Print Thứ Sáu, 10/07/2020 18:53 Gốc

Sáng 10/7, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 năm Đoàn các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định 289-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến, đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng cho biết, 10 năm qua, việc triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn đã được các cấp bộ Đoàn thành phố tích cực, chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ khi thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn đến nay, đội ngũ cán bộ Đoàn từ thành phố đến cơ sở đều đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn theo quy định, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác cán bộ được quan tâm chú trọng ngay từ khâu phát hiện, tuyển dụng. Cán bộ được tuyển dụng về công tác tại các cấp bộ Đoàn cơ bản đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, độ tuổi.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Trung ương Đoàn về công tác quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng đã chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ Đoàn cấp thành phố và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng quy hoạch cán bộ ở cấp mình đảm bảo dân chủ, khách quan theo quy định của cấp ủy Đảng. Chú trọng, quan tâm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện công tác quy hoạch.

Các cấp bộ Đoàn cũng đã chủ động, tích cực tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương có chính sách, biện pháp và phương án bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và đúng theo Quy chế cán bộ Đoàn. Thường xuyên làm việc với Đảng ủy, UBND cấp cơ sở tìm phương án bố trí cán bộ Đoàn quá tuổi; tích cực làm việc với Phòng Nội vụ các Quận, Huyện để có cơ chế tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi cán bộ luân chuyển.

Trong 10 năm qua, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp đã được tín nhiệm, giới thiệu ứng cử vào cơ quan của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. Tại Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, đã có 257 Bí thư, 37 Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở tham gia cấp ủy cơ sở; 28 Bí thư, 1 Phó Bí thư Đoàn cấp huyện tham gia cấp ủy cấp huyện; 1 Bí thư Đoàn cấp thành phố tham gia cấp ủy cấp thành phố. Tại Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025, có 263 Bí thư, 24 Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở tham gia cấp ủy cơ sở trong đó có 161 Bí thư và 16 Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn trúng cử; có 920 cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) trúng cử cấp ủy tại các xã, phường, thị trấn. Như vậy, số lượng Bí thư Đoàn cấp cơ sở tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 có tăng so với nhiệm kỳ 2015-2020.

Để thực hiện có hiệu quả Quy chế cán bộ Đoàn, trong thời gian tới, Thành đoàn Hải Phòng đề xuất, kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, sửa đổi Quy chế cán bộ Đoàn đối với một số nội dung: Sửa đổi quy định về trình độ chuyên môn đối với cán bộ Đoàn cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn), từ quy định có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên thành đại học để phù hợp với quy định của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã là có trình độ chuyên môn đại học và để thuận tiện khi cán bộ Đoàn quá tuổi luân chuyển sang vị trí công chức cấp xã đảm bảo trình độ chuyên môn theo quy định. Ban hành chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn các cấp, nhất là cán bộ Đoàn không chuyên trách ở cấp cơ sở, Bí thư chi đoàn thôn, tổ dân phố. Ban hành hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, đặc biệt là những nội dung quy định còn chung chung, không có căn cứ để áp dụng trong thực tiễn.

Ghi nhận, tiếp thu những ý kiến phát biểu, kiến nghị, đề xuất của các tỉnh, thành Đoàn tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng, những vấn đề được các tỉnh, thành đoàn nêu ra là những vấn đề hết sức thực tiễn qua quá trình thực hiện triển khai quy chế cán bộ Đoàn tại địa phương. Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tổng hợp, nghiên cứu để có đánh giá cụ thể trong việc thực hiện 10 năm Quy chế cán bộ Đoàn.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn tiếp tục rà soát, gửi văn bản cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn trước ngày 20/7/2020. Trong lúc chờ Quy chế cán bộ Đoàn sửa đổi, điều chỉnh, các tỉnh, thành đoàn phải tiếp tục thực hiện và kiên trì, chủ động, sáng tạo trong cách thực hiện. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị các Tỉnh, Thành đoàn báo cáo nhanh cho Trung ương Đoàn về công tác tuyển dụng cán bộ công chức; tích cực chủ động hơn, có những bước theo dõi, nắm bắt cơ hội để đảm bảo tỷ lệ trẻ được bầu vào cấp uỷ Đảng. Toàn đoàn phải đảm bảo tiến độ, trong quý 3/2020 phải hoàn thành xong công tác báo cáo về 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 năm Đoàn các cấp thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác