Print Thứ Tư, 06/04/2022 11:05 Gốc

Sáng 6/4, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); Kế hoạch số 122-KH/TU, ngày 28/2/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy, đại diện thường trực cấp ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 27 điểm cầu các quận, huyện, đảng bộ trực thuộc Thành ủy và 198 điểm cầu xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quán triệt tại Hội nghị.
Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Kế hoạch 122-KH/TU nhằm tạo bước phát triển mới của Đảng bộ thành phố trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động và quyết tâm thực hiện thắng lợi Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Kế hoạch 122-KH/TU trong toàn Đảng bộ thành phố.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Quận ủy Lê Chân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt các nội dung tổng quan về Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nghe triển khai các nội dung Kế hoạch số 122-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; quán triệt về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận; hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thanh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thanh ủy yêu cầu các cấp ủy tiếp thu đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Trung ương, Thành ủy; đồng thời tổ chức hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương, đơn vị mình. Các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội từ thành phố đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương 4 và các quy định, kết luận của Hội nghị tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Hoàng Tùng. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị trực tuyến cán bộ thành phố nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác