Print Thứ Bảy, 26/01/2019 23:25

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của ngành đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao, sáng 11/01/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 với mục tiêu tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng, động viên và khơi dậy được tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Tới dự Hội nghị tổng kết công tác của ngành, có sự hiện diện của các đồng chí: Nguyễn Thành Tô, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Lương Hải Âu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, các đ/c đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; Đại diện lãnh đạo UBND quận, huyện; Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin; Trưởng Đài phát thanh các quận, huyện; Đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp trong ngành, các cơ quan báo chí của thành phố; văn phòng đại diện, phóng viên thường trú Trung ương và địa phương, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Hải Âu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nêu bật những khó khăn, thuận lợi của ngành trong năm qua. Nhờ những nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, năm 2018 ngành thông tin và truyền thông đã đạt được một số kết quả nổi bật trong các lĩnh vực công tác: Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác chỉnh trang hạ ngầm mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đem lại kết quả bước đầu đáng ghi nhận; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả đối với Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến; Công tác bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu, đặc biệt là tổ chức thành công Hội thảo “ An toàn thông tin cho thành phố thông minh”; Công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực của ngành được tăng cường; Kỷ luật, kỷ cương công vụ tại cơ quan được cải thiện rõ nét, hiệu quả…  

Năm 2018 vừa qua, vai trò và vị thế của ngành thông tin và truyền thông được nâng cao, nhất là trong bối cảnh ngành thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức cán bộ phù hợp, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình thực hiện nhiệm vụ; gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý…

Bước sang năm 2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành thông tin và truyền thông với nhiều nỗ lực và cố gắng, đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố.  

T.H.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành thông tin và truyền thông thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác