Print Thứ Tư, 09/10/2019 13:46

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 6/10/2019 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố giai đoạn 2010 – 2020.

Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng triển khai Chương trình giai đoạn 2021 – 2025; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố giai đoạn 2010 – 2020 dự kiến được tổ chức vào ngày 15/10/2019 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp với khoảng 750 đại biểu tham dự.

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể đối với sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai tổ chức thực hiện.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới dự kiến tổ chức vào ngày 15/10/2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác