Print Thứ Tư, 06/09/2023 17:50 Gốc

Sáng 6/9, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội khoá XV. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh/thành phố trong cả nước.

Đại biểu dự tại điểm cầu Hải Phòng.

Dự tại điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ; Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố.

Các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng và Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập dự Hội nghị tại Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị tại Nhà Quốc hội.

Hội nghị tập trung vào các nội dung: Quán triệt các điểm mới, nội dung quan trọng trong các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua; thống nhất về các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Đánh giá kết quả tổ chức triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; xem xét những vấn đề khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; Đánh giá kết quả thực hiện và những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15; đề xuất các giải pháp, kiến nghị để thực hiện trong thời gian tới; thảo luận, thống nhất về yêu cầu, nội dung triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Đại biểu dự Hội nghị tại Nhà Quốc hội.

Tại Hội nghị cũng đánh giá về công tác triển khai đối với 52 Luật, Nghị quyết, trong đó, có 15 Luật, 21 Nghị quyết được thông qua từ đầu nhiệm kỳ cho đến trước Kỳ họp thứ 5 và 08 Luật, 08 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5. Hội nghị cũng nghe 02 Báo cáo quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ khái quát về 4 nội dung chủ yếu: Việc tổ chức triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, những kết quả đạt được, vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và một số giải pháp, kiến nghị. Đánh giá một số vấn đề nổi lên về công tác tổ chức triển khai các Luật, Nghị quyết của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến trước Kỳ họp thứ 5. Công tác chuẩn bị và kế hoạch triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Một số yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng bày tỏ thống nhất cao với các báo cáo tại Hội nghị. Đồng thời, đề xuất về việc tiếp thu ý kiến của các địa phương vào các dự thảo Luật. Đối với thành phố Hải Phòng và các địa phương, sau khi nhận được dự thảo góp ý, thành phố rất quan tâm đến góp ý dự thảo Luật, Nghị quyết, do vậy mong muốn tới đây cơ quan soạn thảo tiếp thu, lắng nghe ý kiến từ địa phương để sát với thực tế cuộc sống. Hiện nay Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm nhưng còn một số nội dung phân cấp chưa đồng bộ, dẫn tới trình tự thủ tục chưa được rút ngắn. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng đề nghị Quốc hội nghiên cứu một số cơ chế đặc thù mới để địa phương phát triển đột phá. Đối với thuế tối thiểu toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư với các tập đoàn lớn, các địa phương đề nghị Quốc hội sớm ban hành Nghị quyết về nội dung này, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới. Sau hội nghị này, các địa phương sẽ tiếp tục triển khai các Hội nghị tương tự để các Luật, Nghị quyết của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Hội nghị.

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động và quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để triển khai thi hành Luật, Nghị quyết của Quốc hội. Nhấn mạnh việc triển khai các Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, nhất là Luật, Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 đòi hỏi nỗ lực cao hơn, quyết tâm lớn hơn và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan, tổ chức, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ 9 nhóm nhiệm vụ cần tập trung ưu tiên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ 9 nhóm nhiệm vụ cần tập trung ưu tiên.

Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng tại văn kiện Đại hội XIII, các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong công tác tổ chức thi hành Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chính phủ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nâng cao tính chủ động, trách nhiệm trong theo dõi, đôn đốc và giám sát Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức triển khai các Luật, Nghị quyết của Quốc hội. Nêu rõ, việc tổ chức Hội nghị về công tác triển khai các Luật, Nghị quyết của Quốc hội là một điểm mới trong hoạt động của Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tổ chức các hội nghị hoặc hình thức phù hợp nhằm quán triệt, triển khai nội dung cụ thể của các Luật, Nghị quyết do Quốc hội ban hành thuộc trách nhiệm triển khai hoặc liên quan trực tiếp tới cơ quan, tổ chức, địa phương mình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng thực hiện “quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả”.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, sự đồng hành rất trách nhiệm, chủ động, hiệu quả và giám sát chặt chẽ của Quốc hội, cùng với năng lực và quyết tâm tổ chức thi hành pháp luật một cách nghiêm túc, sáng tạo của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện “quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả”./.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội khoá XV
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác