Print Thứ Bảy, 18/02/2023 14:20 Gốc

Sáng 17/2 tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNN&PTNT) phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) các cấp năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự và chỉ đạo Hội nghị, có các đồng chí: Lê Minh Hoan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT. Về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại biểu dự Hội nghị là đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và đại biểu Văn phòng điều phối Nông thôn mới 63 tỉnh, thành phố.

Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2023.

Phát biểu chào mừng Hội nghị đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng khẳng định: Trong định hướng phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng NTM được Đảng bộ thành phố xác định là mục tiêu quan trọng hàng đầu, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực; mục tiêu đến năm 2025 có 100% số xã cơ bản đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Tính đến nay, thành phố đã có 5/7 huyện đạt chuẩn NTM; 137/137 xã đạt chuẩn NTM, trong đó, 42 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 22 xã hoàn thành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Kết quả của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đã thực sự làm thay da, đổi thịt cho khu vực nông thôn của thành phố; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân của nâng cao rõ rệt. Từ đó, khẳng định chủ trương xây dựng NTM là chủ trương của ý Đảng và lòng dân.

Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2023 là cơ hội quý báu để Hải Phòng cùng các địa phương trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đồng thời, là dịp để nhìn nhận, đánh giá lại công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM của thành phố thời gian qua, nhằm có thêm nhiều thông tin hữu ích, giải pháp hiệu quả để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng NTM theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá của Bộ NN&PTNT tính đến tháng 2/2023, cả nước đã có hơn 6.000 xã/8.211 xã (hơn 73%) đạt chuẩn NTM, trong đó có 958 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 113 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí. Tuy nhiên, kết quả xây dựng NTM của một số vùng vẫn còn khoảng cách, chênh lệch lớn: Vùng đồng bằng sông Hồng đạt 100%; Đông Nam Bộ đạt 92,6%; còn khu vực miền núi phía Bắc mới đạt 47,5% và Tây Nguyên đạt 57,8%; Đối với chương trình mỗi xã một sản phẩm, hết năm 2022 đã có 8.867 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Mục tiêu năm 2023, cả nước sẽ có 78% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 25 số xã đạt chuẩn nâng cao và kiểu mẫu; có ít nhất 270 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM; có từ 7-8 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và có khoảng 9.500 sản phẩm được chuẩn hóa theo bộ tiêu chí về OCOP.

Tại Hải Phòng, hết năm 2019, toàn bộ 137/137 xã đã hoàn thành việc xây dựng NTM, hiện thành phố đang tiếp tục đầu tư trung bình khoảng 125 tỷ đồng mỗi xã, phấn đấu hết năm 2025 toàn bộ các xã sẽ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận 5 vấn đề cốt lõi để phấn đấu đạt được chủ trương, định hướng chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đó là: “Xây dựng NTM gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp thôn, bản; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới; xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hoá truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT và thành phố Hải Phòng thăm các gian hàng OCOP được trưng bày bên lề Hội nghị.

Theo đó, vấn đề thứ nhất là trao đổi, thống nhất, quán triệt về tư duy, cách làm trong toàn hệ thống văn phòng, cán bộ tham mưu công tác xây dựng NTM từ trung ương đến địa phương; về nội hàm, định hướng, yêu cầu trong xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Thứ hai, đưa ra giải pháp triển khai đồng bộ các quy định về quản lý, tổ chức, cơ chế phối hợp thực hiện chương trình xây dựng NTM giữa các Bộ, ngành và các địa phương.

Thứ ba, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ để tập trung hoàn thành mục tiêu của Chương trình trong giai đoạn 2021-2025.

Thứ tư, đề xuất các giải pháp phối hợp thực hiện, cơ chế lồng ghép và huy động các nguồn lực để ưu tiên tập trung thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình nông thôn mới trên địa bàn nông thôn.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT và thành phố Hải Phòng thăm các gian hàng OCOP được trưng bày bên lề Hội nghị.

Vần đề cuối cùng các đại biểu thảo luận là Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 có một điểm rất mới so với các giai đoạn trước, đó là: Ngoài việc ban hành Chương trình xây dựng NTM chung, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 6 Chương trình chuyên đề trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại trong xây dựng NTM. Ngoài việc triển khai thực hiện 11 nội dung của Chương trình xây dựng NTM, thì các Sở, ngành, các địa phương cần làm gì, làm như thế nào để cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả 6 chương trình chuyên đề theo hướng sát thực nhất./.

Phương Mai. Ảnh: Đàm Thanh 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối Nông thôn mới các cấp năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác