Print Thứ Tư, 12/10/2022 18:00 Gốc

Ngày 12/10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt-Tiệp, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy năm 2022 tại thành phố Hải Phòng.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh: Hội nghị toàn quốc về công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy năm 2022 nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong công tác văn phòng kể từ sau hội nghị toàn quốc tổ chức năm 2017 tại Lào Cai và tháng 7/2019. Hội nghị bàn và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, trong đó đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các địa phương trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự Hội nghị thảo luận, thống nhất các nội dung quan trọng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong thời gian tới, xứng đáng là cơ quan tham mưu, phục vụ trực tiếp và đắc lực hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu chào mừng tại Hội nghị.

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nêu rõ, những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã phát huy truyền thống “Trung dũng-Quyết thắng”, luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu giành nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu nằm trong tốp đầu cả nước. Môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố được cải thiện mạnh mẽ, thu hút một nguồn lực lớn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào thành phố. Kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn phát triển đột phá theo hướng từng bước đồng bộ, hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ được bố trí một nguồn lực lớn để nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng phục vụ; công tác an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy năm 2022 diễn ra vào thời điểm cả hệ thống chính trị đang tích cực triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của năm và giai đoạn 2020-2025; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là diễn đàn để đại biểu Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, các Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của cấp ủy, thảo luận về những giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng cấp ủy, đồng thời báo cáo với Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng những khó khăn, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng các tỉnh, thành phố. Thành phố Hải Phòng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự giúp đỡ, hợp tác ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn của Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước để Hải Phòng tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo về tình hình hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2022. Trong 3 năm qua, Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ trong cả nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành khối lượng công tác lớn, đạt chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ địa phương. Trình độ, năng lực tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng có nhiều tiến bộ rõ rệt. Việc thực hiện vai trò là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo có nhiều tiến bộ với hàng nghìn sản phẩm thông tin và hàng chục nghìn tin, bài phục vụ sự lãnh đạo của Trung ương và cấp ủy.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ đã nắm, phản ánh kịp thời, chính xác nhiều thông tin cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, thường trực cấp uỷ và tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết tốt nhiều vấn đề chiến lược, nổi cộm của đất nước. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được quan tâm thực hiện và có nhiều đổi mới, nhất là trong các thời điểm diễn ra các sự kiện lớn ở Trung ương và địa phương. Ứng dụng công nghệ thông tin có bước chuyển biến tích cực. Năng lực tham mưu, phục vụ về tài chính đảng, hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo mật ngày càng nâng cao…

Đạt được những kết quả nêu trên trước hết phải khẳng định rằng tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, tâm huyết và nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ luôn được phát huy. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ban thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ, trực tiếp là Thường trực Ban Bí thư và các thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ, sự phối hợp giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của các cơ quan chức năng và các tổ chức đảng trực thuộc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận, hơn 3năm qua, Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ tiếp tục phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện hoàn thành một khối lượng rất lớn công việc, với chất lượng ngày càng cao, giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trong điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, của các cấp uỷ. Điều đó thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh uỷ, thành ủy.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà báo cáo của Văn phòng Trung ương đã nêu. Đồng thời nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung triển khai quyết liệt, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2026. Tình hình trong nước, quốc tế đặt ra yêu cầu mới, rất cao đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ đảng. Do đó, nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ là rất nặng nề.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy chú ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2026 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm định các báo cáo, đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ; thực hiện tốt công tác tổng hợp, thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, đầy đủ, chính xác, kịp thời và tăng cường thông tin có tính dự báo; nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng và ban hành các văn bản của Ðảng.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tăng cường phối hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng, các đảng bộ trực thuộc Trung ương và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của cấp uỷ các cấp trên tất cả các lĩnh vực để phản ánh, tham mưu nhanh, chính xác với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo kịp thời, đúng đắn. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, cải tiến lề lối làm việc khoa học, hiệu quả cao. Chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; thường xuyên tập huấn, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, nhất là công tác nghiên cứu, đề xuất, thẩm định, thông tin, tổng hợp phục vụ lãnh đạo; nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tham mưu chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ tham mưu đáp ứng yêu cầu mới. Nâng cao chất lượng công tác thư từ-tiếp dân, văn thư, lưu trữ; thực hiện có hiệu quả Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2021-2025, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng; thực hiện tốt công tác phục vụ, quản lý tài chính, tài sản của Đảng…

Các tập thể được nhận Cờ thi đua của Văn phòng Trung ương Đảng.

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương Đảng tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 7 tập thể; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 117 cá nhân.

Hoàng Tùng. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác