Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:49

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế lần thứ 2 năm 2018.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Vĩnh Hoàn, Phó Trưởng ban Ban quản lý Khu Kinh tế thông báo kết quả thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế 10 tháng năm 2018 và việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoai doanh nghiệp lần 1.

Các doanh nghiệp dự Hội nghị đã có 13 ý kiến về các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, môi trường, thuế phí (thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt), hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế (hệ thống cung cấp điện, thoát nước, đường đấu nối, hệ thống giao thông)… Cụ thể, Công ty TNHH Rorze Robotech, Công ty TNHH LG Display, Công ty TNHH Jasan VN, Công ty TNHH Chế tạo Canadian Solar VN, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Thuận có kiến nghị về giải quyết nguồn nhân lực cho sản xuất. Công ty Shin Etsu kiến nghị về ô nhiễm từ nhà máy DAP. Công ty TNHH Nakashima Việt Nam kiến nghị về xác định căn cứ để hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty TNHH KCN Nomura đề xuất mở tuyến xe buýt phục vụ người lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế…

Lãnh đạo Ban và các phòng chuyên môn đã trực tiếp giải đáp thỏa đáng các ý kiến của doanh nghiệp hạ tầng và thứ cấp tại Hội nghị. Với những nội dung vượt thẩm quyền, Ban Quản lý Khu Kinh tế ghi nhận, tổng hợp báo cáo thành phố xem xét giải quyết và có phản hồi cụ thể tới từng doanh nghiệp. Ban Quản lý Khu Kinh tế cũng đề nghị các doanh nghiệp hạ tầng, doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp, khu kinh tế chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực, nếu có khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, liên hệ với các phòng chuyên môn Ban quản lý Khu Kinh tế để được hướng dẫn kịp thời. Đồng thời giao Phòng Hỗ trợ và giám sát hoạt động đầu tư phối hợp với Văn phòng Đại diện, các phòng chuyên môn có liên quan hướng dẫn, theo dõi việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.

Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng nằm trong chương trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết 19 về những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết 35 về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của Chính phủ. Qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của doanh nghiệp để có sự chỉ đạo giải quyết theo hướng xác định rõ thời gian và gắn với trách nhiệm giải quyết, thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

haiphong.gov.vn 14/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế lần thứ 2 năm 2018
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác