Print Thứ Hai, 04/04/2022 13:10 Gốc

Sáng 4/4, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 7 nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung theo Quy chế làm việc.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh Hội nghị.

Cho ý kiến về Chương trình đầu tư xây dựng các công viên, vườn hoa cây xanh trên địa bàn các quận giai đoạn 2021-2025

Để lựa chọn các địa điểm xây dựng công viên cây xanh mang tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với nguồn lực theo từng giai đoạn, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND các quận rà soát, đề xuất xây dựng công viên cây xanh cho phù hợp; từ đó lập báo cáo đề xuất Chương trình đầu tư xây dựng công viên, vườn hoa cây xanh trên địa bàn các quận giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trình Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố tại Hội nghị.

Theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố: Xây dựng 62 công viên, vườn hoa cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn 7 quận, giai đoạn 2021-2025 với tổng diện tích khoảng 71ha; trong đó: 8 công viên đã triển khai năm 2021; 54 công viên triển khai trong giai đoạn 2022-2025: ưu tiên triển khai thực hiện 33 điểm phù hợp quy hoạch trong giai đoạn đầu Chương trình; 21 địa điểm phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch, sẽ triển khai tại giai đoạn sau của Chương trình.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đồng ý chủ trương về chương trình điều chỉnh nội dung xây dựng công viên, vườn hoa cây xanh trên địa bàn các quận giai đoạn 2021-2025 theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố; ủy quyền Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến các nội dung điều chỉnh; giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố hoàn thiện hồ sơ để trình HĐND thành phố xem xét, quyết định theo quy định.

Cho ý kiến về Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố

Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố xác định mục tiêu đến năm 2025, giải quyết về cơ bản các vấn đề về nhà ở cho các hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ xuống cấp không thể sửa chữa trên địa bàn các quận: Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, Đồ Sơn, Kiến An, Hải An. Bảo đảm người dân đang sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố có chỗ ở mới tốt hơn chỗ ở cũ (về điều kiện tiện nghi ăn ở sinh hoạt, vui chơi giải trí, giao thông, môi trường, phòng chống cháy nổ…) và ổn định cuộc sống lâu dài.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân trình Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố tại Hội nghị.

Theo Đề án sẽ giải quyết chỗ ở cho khoảng 5.700 hộ dân đang sinh sống trong các khu chung cư cũ trên địa bàn các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Đồ Sơn, Kiến An, Hải An. Xây dựng các khu nhà chung cư cũ với chi phí hợp lý, các căn hộ ở có giá cả phù hợp với thu nhập của người dân, bảo đảm người dân có khả năng mua được với giá khoảng 600 triệu/căn hộ (tạm tính tại thời điểm lập Đề án). Giá cụ thể được xác định tại thời điểm thực hiện Dự án và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đồng ý chủ trương thực hiện Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố theo Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố; ủy quyền Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, điều chỉnh nội dung cần thiết lần cuối trước khi ban hành; giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố hoàn thiện hồ sơ để trình HĐND thành phố xem xét, quyết định theo quy định.

Cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Đồ án điều chỉnh kỳ này có một số nội dung thay đổi so với Đồ án đã được Thành ủy thông qua tại Kết luận số 101-KL/TU ngày 24/6/2020. Theo đó sẽ điều chỉnh quy hoạch liên quan đến quỹ đất cây xanh và quỹ đất phát triển đô thị và phát triển công nghiệp. Đối với quỹ đất cây xanh, sau khi chỉnh lý, quỹ đất cây xanh trong Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố kỳ này đạt 14.200-15.000 ha, chiếm 20% đất xây dựng đô thị; trong đó cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị khoảng 4.500-4.800 ha, chỉ tiêu 11,5m²/người (cao hơn nhiều so với chỉ tiêu đất cây xanh công cộng của đô thị loại I 5-6m²/người và đô thị loại đặc biệt 6-7m²/người).

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trình Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố tại Hội nghị.

Đối với quỹ đất phát triển đô thị và phát triển công nghiệp, theo điều chỉnh quy hoạch kỳ này, quỹ đất phát triển đô thị đạt 18.910ha (giảm 1.000ha so với Quy hoạch đã trình duyệt) và quỹ đất phát triển công nghiệp đạt 17.400-18.400ha (giảm 600ha so với Quy hoạch đã trình duyệt). Quỹ đất phát triển đô thị và phát triển công nghiệp giảm do là chuyển đổi sang đất cây xanh để phục vụ cộng đồng.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đồng ý chủ trương với các nội dung thay đổi, điều chỉnh so với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; ủy quyền Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố hoàn thiện Đồ án trình HĐND thành phố để có cơ sở báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng cho ý kiến về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 6/11/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chủ trương, giải pháp tăng cường quản lý đầu tư, quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, chống thất thu, thất thoát, tiêu cực, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Kinh tế-xã hội thành phố quý I/2022 tiếp tục ổn định và phát triển

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã nghe báo cáo và cho ý kiến vào kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2022; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2022.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu đã thảo luận và đánh giá: Quý I/2022, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân đạt được kết quả tích cực. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, đia bàn trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát với yêu cầu. Tập trung cao độ triển khai thực hiện Chủ đề năm của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu-Thực hiện chuyển đổi số”; ổn định và phát triển kinh tế-xã hội gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Kinh tế-xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá: Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 10,04% (kế hoạch năm tăng 13%); chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 9,76% so với cùng kỳ (kế hoạch năm tăng 19-20%); thu ngân sách nhà nước ước đạt 24.926,49 tỷ đồng, tăng 8,4% (bằng 23,6% dự toán HĐND thành phố giao); tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 31.128,8 tỷ đồng, tăng 8,29% (bằng 15,56% kế hoạch năm); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,76 tỷ USD, tăng 10,67% (bằng 21,81% kế hoạch năm); sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 32,24 triệu tấn, tăng 7,64% (bằng 19,19% kế hoạch năm); thu hút đầu tư nước ngoài FDI ước đạt 486,37 triệu USD, bằng 51,67% so với cùng kỳ (bằng 19,45% kế hoạch năm). Tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 bảo đảm vui tươi, tiết kiệm, an toàn; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết. An ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy thống nhất với nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong báo cáo, trong đó đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả; trước hết là tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; tập trung cao chỉ đạo triển khai cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng theo Nghị quyết số 35 của Quốc hội; rà soát, ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy hoặc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển một số địa phương có tiềm năng, là đầu tàu, mũi nhọn phát triển thành phố, hoặc cần sự quan tâm chỉ đạo thúc đẩy phát triển mạnh mẽ; bảo đảm phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Cùng với đó, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra năm 2022; triển khai đồng bộ, hiệu quả thực hiện thắng lợi Chủ đề năm 2022 của thành phố; quan tâm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, từng địa phương phải xây dựng được phương án tái định cư cho người dân trên địa bàn đáp đáp ứng yêu cầu ít nhất đến cuối nhiệm kỳ này; đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố; có phương án, kế hoạch để tốt chức tốt các sự kiện lớn của đất nước, thành phố…

Hoàng Tùng. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị Thành ủy lần thứ 7 nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung theo Quy chế làm việc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác