Print Thứ Bảy, 04/12/2021 19:21 Gốc

Sáng 4/12, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 6 nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy trao Quyết định và tặng hoa đồng chí Hoàng Minh Cường.

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Hội nghị cũng đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 25 đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố có nhiều đóng góp cho sự nghiệp kiểm tra của Đảng. Do điều kiện thực tế, tại Hội nghị đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng tặng đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. 24 đồng chí khác sẽ được cấp ủy trực thuộc trao tại Hội nghị của địa phương, đơn vị.

Báo cáo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân năm 2021, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ: Năm 2021, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân đã được Thành ủy, các cấp ủy triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm cao, có nhiều đổi mới và đạt kết quả quan trọng. Việc kiện toàn, bổ sung, điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đã được thực hiện bài bản, đúng quy trình, quy định. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ trẻ về địa phương bước đầu được triển khai, bảo đảm công khai, dân chủ, đạt sự đồng thuận cao.

Ước thực hiện năm 2021, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 3.186 đảng viên, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025; về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy: thành lập 44/41 tổ chức Đảng theo, đạt 107% kế hoạch; kết nạp 448/350 đảng viên, đạt 128% kế hoạch.

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được chuẩn bị tốt và tổ chức thành công. Cấp ủy các cấp có nhiều giải pháp thiết thực trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường. Công tác nội chính có nhiều đổi mới. Công tác dân vận tiếp tục đi vào chiều sâu với nhiều đổi mới trong phong trào “Dân vận khéo”; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội phát huy hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: những kết quả toàn diện đạt được trong năm 2021 đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, năng lực điều hành, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố và các cấp. Thành ủy, các cấp ủy đã phát huy cao vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Thành ủy, các cấp ủy, chính quyền thành phố, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ: trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Kinh tế thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng, cao hơn mức bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 12,5%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 90 tỷ đồng, đạt 117,2% dự toán Trung ương giao và 101% dự toán HĐND thành phố giao. Đã tiến hành khởi công, khánh thành một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực giao thông, đô thị, góp phần nâng cao tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội của thành phố.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm, nhất là thực hiện tốt việc tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, đặc biệt là thực hiện thắng lợi các giải pháp đột phá về xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng và nhiệm vụ, giải pháp về phát triển hạ tầng giao thông nông thôn gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chuyển đổi số mạnh mẽ trên địa bàn thành phố, chủ đề năm 2022 là: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện chuyển đổi số”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong năm 2021; đồng thời cho ý kiến bổ sung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và giải pháp trọng tâm trong năm 2022.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thành phố đã đạt được trong năm 2021. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt yêu cầu đề ra. Thành phố đã có ưu tiên nhất định trong việc thay đổi vị trí lãnh đạo tại một số cơ quan, đơn vị, cùng với việc thực hiện Kết luận số 09 đưa cán bộ trẻ về cơ sở, kết hợp luân chuyển bước đầu có những dấu hiệu tích cực. Đến nay cơ bản hình thành được khung quản lý cũng như quy chế làm việc Ban chấp hành và các quy định về phân cấp quản lý cho cơ sở nhưng vẫn kiểm soát được tình hình. Đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phố đã phát huy được lợi thế của mình về phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp, logistics, giải phóng mặt bằng… tạo tiền đề cho sự phát triển; từng bước xử lý những việc tồn đọng để triển khai các dự án trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đồng tình với các hạn chế đã chỉ ra trong báo cáo và nêu rõ, thời gian tới có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra, nhất là trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nguồn lực đầu tư công còn hạn chế, vì vậy phải huy động nguồn lực ngoài ngân sách để phát triển, do đó phải thay đổi mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, có cơ chế chính sách thông thoáng, đội ngũ cán bộ phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa.

Về nhiệm vụ năm 2022 và thời gian tiếp theo, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị: phải tiếp tục làm đồng bộ các mặt từ công tác kiểm tra giám sát, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân, làm tốt công tác cán bộ; xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ trong tổng thể phát triển của đô thị có lưu ý đến logistics, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới; quan tâm đến công tác quy hoạch; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; chú ý đến công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác nhất là ở khu vực nông thôn; quan tâm đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa… Cùng với phát triển kinh tế là chăm lo đến văn hóa, giáo dục để có sự phát triển đồng bộ, bền vững; quan tâm đến phát triển du lịch; triển khai nhanh cơ chế đặc thù đã được Quốc hội thông qua về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng…

Hoàng Tùng. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị Thành ủy lần thứ 6: Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác