Print Thứ Hai, 11/10/2021 13:24 Gốc

Sáng 11/10, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 5 nghe báo cáo, cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá, 9 tháng đầu năm 2021, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân đạt được kết quả tích cực. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, địa bàn trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát với yêu cầu; kịp thời bổ sung các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương và phát sinh từ thực tiễn của Đảng bộ thành phố.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Thành phố tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng, thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho Nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, 9 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng, cao hơn mức bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác. Một số chỉ tiêu chủ yếu có mức tăng trưởng khá: Tổng sản sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 12,28% (kế hoạch năm tăng 13,5%); chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 19,68% (kế hoạch năm tăng 17%); thu ngân sách nhà nước ước đạt 67.019,28 tỷ đồng, tăng 20,61% (bằng 74,89% dự toán HĐND thành phố giao); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 18,54 tỷ USD, tăng 25,52% (bằng 83,13% kế hoạch năm)…

Thành phố đã tiến hành khởi công, khánh thành một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực giao thông, đô thị, góp phần nâng tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội của thành phố. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, Nhân dân tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống Nhân dân và sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các ngành dịch vụ, du lịch; một số ngành, lĩnh vực của thành phố có mức tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ. Tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công tại một số dự án đã được thành phố thu hút đầu tư và triển khai xây dựng còn chậm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại một số địa phương và một số lĩnh vực còn thấp, chưa bảo đảm kế hoạch.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy đánh giá 9 tháng đầu năm, thành phố đã thực hiện kiện toàn một số vị trí cán bộ đảm bảo bộ máy được sắp xếp hợp lý, từ đó đã có đội ngũ lãnh đạo quyết liệt hơn. Qua đó, từ thành phố đế các địa phương, đơn vị đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Thành phố đã triển khai các biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để lây lan trong cộng động, thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho Nhân dân. Tăng trưởng kinh tế thành phố vẫn đạt mức cao so với bình quân chung cả nước. Trong công tác xây dựng Đảng, đã xử lý, khắc phục từng bước những vụ việc còn tồn tại mà các Đoàn kiểm tra của Trung ương đã chỉ ra.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra một số việc còn tồn tại và đề nghị trong 3 tháng cuối năm, các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Thống nhất với các nhóm, nhiệm vụ, giải pháp đã chỉ ra trong báo cáo, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ, đó là: Phải tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, duy trì tốc độ phát triển kinh tế; thực hiện tốt điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố; tập trung các công việc liên quan để trình Quốc hội thông qua Đề án về một số cơ chế, chính sách mới có tính đột phá, đặng thù cho sự phát triển của thành phố Hải Phòng; triển khai ngay các công việc liên quan đến chuyển đổi số; tiếp tục quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải, vấn đề thoát nước đô thị, các khu chung cư cũ trên địa bàn…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị Thành ủy lần thứ 5: Cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác