Print Thứ Ba, 23/06/2020 22:13 Gốc

Chiều 23/6, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 26 cho ý kiến về các nội dung: Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố 5 năm 2016 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, thành phố bước đầu thực hiện thành công nhiệm vụ “kép” là phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế – xã hội. Là thành phố duy nhất trực thuộc Trung ương, địa phương duy nhất trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ không có ca mắc COVID-19. Tăng trưởng kinh tế thành phố đạt mức cao nhất cả nước, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 89.111,7 tỷ đồng, tăng 10,87% so với cùng kỳ, là mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,08%, là tốc độ tăng thấp nhất trong 4 năm gầy đây nhưng Hải Phòng vẫn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8.459,9 triệu USD, tăng 16,45%, bằng 44,71% kế hoạch năm. Sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 58,46 triệu tấn, tăng 2,74%, bằng 38,13% kế hoạch năm. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 678,2 triệu USD, tăng 31,96%, bằng 42,39% kế hoạch năm…

Thành phố bám sát tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội quan trọng của thành phố; khởi công, khánh thành nhiều dự án, công trình hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch quan trọng. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đại hội đảng các cấp được tổ chức trang trọng, đúng quy định; kết quả bầu cử tại Đại hội bảo đảm theo đúng định hướng. Tiến độ Đại hội các đảng bộ trực thuộc Thành ủy bảo đảm bám sát kế hoạch đã đề ra. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo các Tiểu ban chuẩn bị tổ chức Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tích cực chuẩn bị các văn kiện Đại hội và tiến hành các bước công tác nhân sự Đại hội đảm bảo theo đúng tiến độ; công tác tổ chức phục vụ Đại hội thường xuyên được rà soát, chỉ đạo bảo đảm các nội dung theo tiến độ kế hoạch.

Thống nhất cao với báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Thành ủy 6 tháng đầu năm, các ý kiến đại diện các sở, ngành, địa phương tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và các đại hội điểm.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành đánh giá, mặc dù mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2020 của thành phố rất cao, trong khi chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh, nhưng thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện được mục tiêu “kép” là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Đồng chí Bí thư thành ủy cũng ghi nhận các địa phương đã tập trung cao công tác tổ chức Đại hội Đảng, tổ chức Đại hội điểm, đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong báo cáo 6 tháng cuối năm 2020, trong đó tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án lớn, trọng điểm của thành phố; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, khuyến khích tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng; tăng cường quản lý, chỉnh trang, phát triển đô thị, giao thông, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa con người, bảo đảm an sinh xã hội, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, tăng cường kỳ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung lãnh đạo công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và vận động nhân dân.

Cùng với đó, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Thông tri 36 của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản của Trung ương, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tổ chức thành công Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các sự kiện chính trị của đất nước, thành phố, về đại hội Đảng các cấp, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương, sở, ngành tập trung rà soát việc thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công theo đúng chủ trương, các tiêu chí, không chạy theo thành tích, phong trào. Ngoài ra, tập trung chuẩn bị chu đáo về công tác văn kiện, nhân sự, tuyên truyền… để tổ chức thành công Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, bảo đảm đúng kế hoạch tiến độ, tiến tới Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đọc Tờ trình về quy hoạch chung phát triển thành phố đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp theo, Hội nghị nghe báo cáo và cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Các ý kiến thống nhất đánh giá công các chuẩn bị của các sở, ban, ngành và đơn vị tư vấn rất nghiêm túc, chu đáo, bám sát với tình thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, với các hướng đi phù hợp. Đề nghị đơn vị tư vấn làm rõ, bổ sung thêm vào quy hoạch một số nội dung liên quan đến việc mở rộng không gian hành chính đô thị; định hướng tổ chức phát triển đô thị và nông thôn; quy hoạch không gian xanh; định hướng phát triển đô thị thông minh, hạ tầng kinh tế, xã hội, kỹ thuật; các chương trình chiến lược, dự án ưu tiên đầu tư.

Hội nghị Thành ủy lần thứ 26 cũng thống nhất và thông qua điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 từ nguồn thưởng vượt dự toán thu năm 2019 (khoảng hơn 1.900 tỷ đồng) phân chia giữa ngân sách trung ương – ngân sách địa phương và đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh Quy hoạch chung đối với sự phát triển kinh tế – xã hội thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành ghi nhận Đồ án được chuẩn bị khá tốt, kỹ lưỡng, gắn với Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí đề nghị cơ quan tư vấn tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để bổ sung vào đề án. Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 từ nguồn thưởng vượt dự toán thu năm 2019, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính rà soát điều chỉnh phù hợp, tránh đầu tư dàn trải, bảo dảm phát huy hiệu quả nguồn vốn cao nhất.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị Thành ủy lần thứ 26 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và cho ý kiến vào một số nội dung
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác