Print Thứ Sáu, 29/11/2019 16:57

Sáng 29/11, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 23 thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đột phá chiến lược phát triển thành phố 5 năm 2021 – 2025 về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại; Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Dự thảo Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đột phá chiến lược phát triển thành phố 5 năm 2021 – 2025 về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại gồm 2 phần: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XV Đảng bộ thành phố; Phương hướng, mục tiêu, các đột phá chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố 5 năm 2020 – 2025. Dự thảo Báo cáo đã nêu bật những kết quả đạt được của thành phố về: quy mô kinh tế; kết cấu hạ tầng giao thông; không gian đô thị; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ; quốc phòng an ninh; liên kết vùng, hội nhập quốc tế… Đưa ra những hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm. Cùng với đó là các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của giai đoạn 2020 – 2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa đọc Tờ trình về dự thảo lần 2 Báo cáo Chính trị Đại hội XVI Đảng bộ thành phố

Đối với Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI gồm 64 trang, được kết cấu 2 phần, phần thứ nhất phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu do Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra (kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế cần được khắc phục); về những đổi mới, sáng tạo nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đưa ra một số bài học kinh nghiệm. Phần thứ hai đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố 5 năm 2020 – 2025 và xác định các đột phá cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đồng chí Ủy viên Thành ủy đánh giá Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đã có sự đầu tư, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các Dự thảo Báo cáo, đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; kết cấu Dự thảo Báo cáo khoa học, đã thể hiện kết quả đạt được, làm rõ hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua và đưa ra các giải pháp thực hiện rõ ràng cho giai đoạn tiếp theo.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Các đại biểu đề nghị trong Báo cáo cần đánh giá thêm những nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố như trong phân cấp đầu tư cho các quận, huyện; vấn đề tập trung cho các dự án lớn, công trình hạ tầng giao thông; vấn đề thu hút đầu tư làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố; thành phố có thêm được bao nhiêu khu đô thị văn minh, hiện đại. Về các giải pháp, phương hướng giai đoạn tiếp theo, đại biểu đề nghị cần nghiên cứu, có chính sách về tài chính, tín dụng, phát triển thanh toán quốc tế tại thành phố; xã hội hóa các nguồn lực thực hiện công tác bảo trợ xã hội; có cơ chế để nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay; có các chính sách, định hướng đi trước đón đầu, đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời kỳ mới; quan tâm công tác chỉnh trang đô thị, nhất là đô thị khu vực ven sông…

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nêu rõ, đây là những Báo cáo quan trọng để hoạch định ra những chủ trương, định hướng, chính sách cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thành phố, vì vậy đòi hỏi Báo cáo đưa ra phải sát với yêu cầu để Hải Phòng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2020 – 2025.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, các ý kiến đều thống nhất đánh giá cao công tác chuẩn bị của các Tiểu ban Văn kiện, thống nhất với các Dự thảo Báo cáo về kinh tế – xã hội, báo cáo chính trị đã đề ra và đánh giá nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhiều chỉ tiêu đều vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra; kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp, thương mại, du lịch đều có bước phát triển đột phá; công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân từ gia đình chính sách, người nghèo, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội, thể dục thể thao được quan tâm; an ninh quốc phòng ổn định. Những kết quả đạt được đã tạo không khí vui mừng, phấn khởi trong toàn cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng thống nhất với những tồn tại, hạn chế đã được các đại biểu chỉ ra trong các lĩnh vực và đề nghị Tiểu ban Văn kiện tiếp thu, từ đó đưa vào nhiệm vụ, giải pháp, định hướng cho nhiệm kỳ tiếp theo, cùng với đó rút ra bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố. Đồng chí cũng lưu ý cần phân tích rõ hơn về nguồn lực thành phố chưa được huy động hết như về nguồn lực ngân sách còn thất thu, thất thoát; về tồn tại trong quản lý quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, đội ngũ cán bộ, an ninh chính trị, đơn thư khiếu kiện vượt cấp, nặc danh.

Thành ủy cũng thống nhất cao với những nội dung đổi mới, sáng tạo nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mà Tiểu ban Văn kiện đưa ra. Trên cơ sở đó, đồng chí Lê Văn Thành đề nghị cần phân tích đến năm 2025, công nghiệp, đô thị, nông thôn thành phố sẽ ra sao; có nhận định đánh giá kỹ về lĩnh vực phát triển giáo dục, y tế… những cơ hội, thời cơ của thành phố để mục tiêu đề ra phải gắn với Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; cùng với đó, rà soát lại các chỉ tiêu đưa ra đảm bảo thiết thực.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trao Quyết định và tặng hoa cho đồng chí Đại tá Vũ Thanh Chương

Trước đó, đồng chí Phạm Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định đồng chí Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố tham gia Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị Thành ủy lần thứ 23 cho ý kiến dự thảo Báo cáo trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác