Print Thứ Bảy, 13/07/2019 18:13

Sáng 13/7, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 20 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; rà soát các chỉ tiêu kinh tế, xã hội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận thống nhất nhận định, 6 tháng đầu năm, kinh tế – xã hội thành phố tiếp tục có sự chuyển biến đột phá, với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, cụ thể của cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp thành phố, cùng sự tích cực tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Hải Phòng tiếp tục khẳng định là điểm sáng của cả nước với nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực cả về kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, tạo thêm nhiều điểm nhấn, góp phần giúp Đảng bộ, chính quyền thành phố hoàn thành Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 16,3%, vượt mức kế hoạch năm (15,5%), cao nhất từ trước tới nay. Nhiều chỉ tiêu đạt cao so với kế hoạch cả năm như: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 7,075 tỷ USD, tăng 80,95% so với cùng kỳ năm 2018, bằng 70,2% kế hoạch năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 70.637 tỷ đồng, tăng trưởng 76,82%, bằng 65,25% kế hoạch năm; sản lượng hàng qua cảng đạt 56,58 triệu tấn, tăng 9,83%, bằng 43,79% kế hoạch năm; thu hút khách du lịch đạt hơn 3,977 triệu lượt người, tăng trưởng 11,75%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 44.568 tỷ đồng, tăng 43,44% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó thu nội địa đạt 12.593,8 tỷ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2018, bằng 47,77% dự toán phấn đấu HĐND thành phố giao…

Chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” được thực hiện có hiệu quả; các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề thực hiện tốt Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động quần chúng nhân dân có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Nhân dân thành phố vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay của thành phố, đồng thời tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực còn tồn tại một số hạn chế nhất định, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chung, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố.

Liên quan đến việc rà soát các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội thành phố theo Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015 -2020, Đại hội XV Đảng bộ thành phố đã đề ra 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội chủ yếu trong 5 năm. Trên cơ sở kết quả thực hiện 3 năm giai đoạn 2016 – 2018, ước thực hiện 6 tháng đầu năm và dự báo kết quả 2 năm cuối nhiệm kỳ, trong số 20 chỉ tiêu Đại hội đề ra có 11 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 8 chỉ tiêu hoàn thành và 1 chỉ tiêu không hoàn thành là tuổi thọ trung bình năm 2020 dự kiến đạt 75 tuổi so với mục tiêu là 77 tuổi.

Các ý kiến tại hội nghị tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân của những thành công vượt trội 6 tháng qua. Đó là sự đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy sự chủ động, tích cực, sáng tạo của các ngành, các địa phương với nhiều mô hình mới, đồng thuận thực hiện nhiệm vụ đề ra. Đồng thời phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách, GPMB…; đề nghị thành phố chỉ đạo đẩy nhanh các thủ tục phê duyệt giá đất; bố trí kinh phí phục vụ công tác GPMB; có chế tài mạnh đối với các trường hợp chây ỳ tiền thuế, tiền thuê đất; đề xuất xây dựng khu tái định cư đi trước một bước để tạo thuận lợi cho công tác GPMB các dự án lớn…

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành khẳng định: 6 tháng đầu năm, thành phố làm được nhiều việc lớn, có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới. Nổi bật là xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, rất công phu, chi tiết, rõ định hướng, rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Đồng thời tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; tập trung cao cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Thông tri 36 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức đại hội Đảng các cấp tới đội ngũ cán bộ chủ chốt; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới… Đáng chú ý, thành phố ban hành nhiều cơ chế chính sách thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng làm chuyển biến tình hình, được nhân dân hồ hởi đón nhận. Nhờ vậy, kinh tế – xã hội thành phố 6 tháng qua đạt kết quả rất rõ nét, ấn tượng, nổi bật, tiếp tục khẳng định sự bứt phá mạnh mẽ của Hải Phòng, là điểm sáng của cả nước. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, đây là kết quả sự nỗ lực, cố gắng rất cao; luôn đồng thuận, đoàn kết  của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế đang kìm hãm sự phát triển của thành phố. Đó là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất trong nhiều năm qua; thất thu thất thoát ngân sách còn nhiều; thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND thành phố tuy có chuyển biến nhưng còn mang tính phong trào, sự lan toả chưa như mong muốn; việc thực hiện Nghị quyết 32 còn lúng túng, chậm cung cấp gạch cho hộ người có công xây dựng nhà ở…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Thành uỷ yêu cầu cần nỗ lực phấn đấu liên tục, khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn để mang lại kết quả phát triển kinh tế – xã hội cao hơn. Trước hết, tổ chức triển khai, quán triệt rộng rãi, tới từng chi bộ Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Thành ủy và của các ngành, các địa phương; tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra của Nghị quyết ngay trong năm đầu thực hiện. Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý, đây là công việc rất hệ trọng, cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục; tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân.

Cùng với đó, các cấp ủy Đảng triển khai nhanh các công việc chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, quán triệt tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; Thông tri 36 của Ban Thường vụ Thành ủy; bảo đảm các mục tiêu yêu cầu đề ra; rà soát đội ngũ cán bộ và có phương án bố trí sắp xếp phù hợp, sẵn sàng nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, trong chuẩn bị đại hội Đảng, cần tập trung cao hơn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng cao; phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2019 và phấn đấu đạt kết quả cao hơn nữa đối với hệ thống chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố đề ra, mặc dù đã cơ bản hoàn thành.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung cao giải quyết, tạo chuyển biến trong một số lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém. Trong đó, đặc biệt lưu ý tới công tác thu ngân sách nội địa, tìm mọi giải pháp chống thất thu, thất thoát. Đồng chí Bí thư Thành ủy giao UBND thành phố tăng cường hoạt động của các Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách thành phố, tập trung rà soát, tìm ra nguyên nhân thất thu, nhất là tại khu vực thương mại, dịch vụ; thu phí hạ tầng cảng biển. Cục Thuế cần đổi mới phương pháp, cách làm, khẩn trương triển khai đề án chống thất thu thất thoát lĩnh vực thương mại dịch vụ, tạo nên chuyển biến thực sự, tăng nhanh số thu ngân sách. Các cấp ủy Đảng tại quận, huyện phối hợp với Cục Thuế, các chi cục thuế, xây dựng quy chế phối hợp cụ thể, rõ ràng để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thu ngân sách tại địa phương. Về đầu tư công, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu xem xét trách nhiệm của các chủ đầu tư, thúc đẩy nhanh hơn, quyết tâm phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay, bảo đảm các công trình, dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng cao.

Đồng chí Bí thư Thành ủy giao nhiệm vụ cho UBND thành phố; các ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án về một số cơ chế chính sách mới trong phát triển giáo dục đào tạo; giảm nghèo như miễn học phí cho học sinh các bậc học phổ thông; hỗ trợ gạch, xi măng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; xây dựng đề án về mô hình nông thôn mới trong giai đoạn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ ở nông thôn; gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị văn minh…

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị Thành ủy lần thứ 20: Hải Phòng tiếp tục khẳng định là điểm sáng của cả nước với nhiều kết quả nổi bật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác