Print Thứ Sáu, 01/12/2023 21:20 Gốc

Ngày 01/12, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 14 nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung theo Quy chế làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân năm 2023, trong đó nêu rõ, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân, có nhiều đổi mới và đạt kết quả quan trọng. Công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Trung ương, Thành ủy và cấp ủy các cấp được triển khai có hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Hội nghị.
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng được quan tâm; chú trọng đổi mới phương thức nắm bắt, điều tra dư luận xã hội theo hướng kết hợp nhiều nguồn, nhiều kênh thông tin Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, luôn duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, dám nghĩ, dám làm, vững vàng trước khó khăn, thách thức. Kết quả trên đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, điều hành hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố và các cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 10,34%, duy trì 9 năm liên tục ở mức hai con số. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt khoảng 102.614 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa ước đạt 42.500 tỷ đồng, sản lượng hàng qua Cảng ước đạt 170 triệu tấn, vốn đầu tư công được tập trung đẩy mạnh giải ngân; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng 1,4 lần so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra; các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ tập trung chỉ đạo, quyết tâm tăng tốc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 03 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển-logistics, du lịch-thương mại. Thành phố tiếp tục chú trọng phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đô thị, các công trình giao thông liên kết vùng, có sức lan tỏa. Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đến nay có 7/8 huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh được bảo đảm.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đối với chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt thấp hoặc chưa đạt, các đại biểu dành nhiều thời gian phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan đồng thời đánh giá khả năng tăng trưởng thực tế của thành phố, căn cứ đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố để thảo luận, thống nhất đề ra các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2024 sát với tình hình thực tế. Các địa phương cũng đề xuất, kiến nghị liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế, xã hội cần được thành phố quan tâm chỉ đạo giải quyết. Đây là điều kiện thuận lợi giúp các địa phương đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát biểu tại Hội nghị.

Thành ủy cũng đã thảo luận và cơ bản thống nhất với việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI; Dự thảo Đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng; Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện sắp xếp, chuyển đổi và chuyển nhượng vốn tại các doanh nghiệp do Thành ủy nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn góp của Thành ủy.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng của thành phố năm 2023 đã đạt kết quả toàn diện, vượt mức các tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, kể cả những chỉ tiêu được Trung ương giao cao hơn so với Kế hoạch năm. Nổi bật và đặt nền tảng cho các nhiệm vụ quan trọng đến hết nhiệm kỳ 2020-2025 là tổ chức thành công sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Thành ủy đã cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong đó trọng tâm là 29 nhiệm vụ trọng tâm và nỗ lực hoàn thành. Đồng chí Bí thư Thành ùy cho rằng, năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế-xã hội thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, nằm trong top đầu các địa phương trên cả nước.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng phát biểu kết luận Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra kết quả thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu chưa đạt như mong muốn. Một số nhiệm vụ quan trọng của Thành ủy chưa hoàn thành theo Kế hoạch, như: việc thực hiện chủ đề năm 2023 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu-Thực hiện chuyển đổi số” chưa đạt nhiều kết quả; Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về đào tạo nghề ban hành được giao trong năm 2023, nhưng đến nay chưa hoàn thành, thực hiện chưa sát với chỉ đạo của Thành ủy. Một số chỉ tiêu, nhất là về kinh tế chưa đạt theo Kế hoạch, thậm chí giảm sâu, như: Thu từ xuất nhập khẩu; tỷ lệ hàng hóa qua cảng…

Nhấn mạnh kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 là rất quan trọng, quyết định sự thành công thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị trước hết, Thành ủy cần tiếp tục củng cố, và phát huy sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ thực chất, trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị-xã hội tăng cường công tác giám sát cán bộ đảng viên, nhất là những tổ chức, cơ quan, đơn vị có dấu hiệu mất đoàn kết; các cấp ủy Đảng trực thuộc cần nghiên cứu, tham khảo cách làm của thành phố để đổi mới phương thức lãnh đạo, giao nhiệm vụ và giải quyết công việc. Tập trung cao độ hoàn thành 02 nhiệm vụ Thành ủy đã đăng ký với Bộ Chính trị là Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án thành lập Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng. Tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết, hướng tới sự thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, trong đó tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, điều động, luân chuyển và đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhằm chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ Đại hội tiếp theo.

Về phát triển kinh tế-xã hội, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố trong quá trình điều hành, chủ động rà soát lại các nguồn thu tiềm năng, tạo nguồn thu mới để tăng dự toán thu từ các nguồn khác (ngoài thu từ sử dụng đất); rà soát, cắt giảm tối đa các khoản chi thường xuyên không cần thiết, cân đối lại để bảo đảm chi đầu tư phải lớn hơn chi thường xuyên; lưu ý, cân đối đầu tư công để ưu tiên những dự án hạ tầng lớn, mang tính động lực, quan tâm một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa; đồng thời thực hiện nghiêm các kết luận của Thường trực Thành ủy tại các buổi làm việc với các địa phương, đơn vị; rà soát thêm việc thực hiện các chế độ, chính sách, chủ trương hỗ trợ các đối tượng trên địa bàn thành phố kết hợp khả năng nguồn lực của thành phố để cân nhắc, xem xét nội dung đề xuất hỗ trợ phù hợp, xứng tầm với vị thế của thành phố.

Tính đến ngày 20/11/2023, kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố đã giải ngân đạt 58,42% kế hoạch thành phố giao, 95,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; 10 tháng đầu năm, giải ngân đầu tư công của thành phố đứng thứ 07 cả nước. Đây là kết quả khá cao mà thành phố đã nỗ lực đạt được. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong rằng, năm 2024, các đơn vị, địa phương chủ động hơn, quyết liệt hơn, đổi mới phương pháp làm việc, để công tác giải ngân thực hiện tốt ngay từ những quý đầu năm và đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan sớm lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này; đồng thời, tổ chức tổng kết, chia sẻ, rút kinh nghiệm về giải ngân đầu tư công của các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố để lan tỏa những các làm hay, kinh nghiệm có thể nhân rộng hiệu quả trong việc quản lý và giải ngân đầu tư công.

Vừa qua trên địa bàn thành phố xảy ra khá nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Công an thành phố thắt chặt kiểm tra vi phạm của người tham gia giao thông trên địa bàn thành phố, có biện pháp xử lý mạnh mẽ đối với các trường hợp vi phạm và đặc biệt là điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn. Xử lý vi phạm với mọi độ tuổi, bất kỳ ở vị trí, cơ quan công tác nào trên địa bàn thành phố. Các cơ quan truyền thông phối hợp đăng tin vi phạm; các cơ quan, nhà trường xử lý đối tượng vi phạm theo đúng quy định để có tính răn đe mạnh mẽ…

Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ, tại Hội nghị, Thành ủy đã thảo luận, cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI và Dự thảo Đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng; đề nghị Thành ủy ủy quyền cho Thường trực Thành ủy chỉ đạo tiếp thu ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện ban hành Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về 02 nội dung trên.

Đối với nội dung Báo cáo về kết quả, tiến độ thực hiện sắp xếp, chuyển đổi và chuyển nhượng vốn tại các doanh nghiệp do Thành ủy nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn góp của Thành ủy. Đề nghị Thành ủy ủy quyền cho Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định những thay đổi về kế hoạch thực hiện trong quá trình thực tế triển khai; giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện, bảo đảm thực hiện đúng quy định, kế hoạch đề ra.

Hoàng Tùng, Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị Thành ủy lần thứ 14 đánh giá tổng kết công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác