Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:50

Ngày 22/5/2018, Ban Thường vụ Thành ủy triệu tập Hội nghị Thành ủy lần thứ 12 để triển khai một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, diễn ra từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018 tại Hà Nội.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đã nêu một số kết quả nổi bật trong 5 tháng đầu năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2018 như: thu ngân sách, công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ xi măng, gạch block, bóng điện chiếu sáng, cây xanh để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp ngõ ngách, mở rộng chủ trương này với các quận Đồ Sơn, Kiến An, Dương Kinh; tăng cường công tác bảo đảm giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội….

Thực hiện Thông báo số 49-TB/TW ngày 3/5/2018 của Bộ Chính trị về Chủ trương, nguyên tắc điều chỉnh cơ cấu cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Văn bản số 5167-CVNS/BTCTW ngày 16/5/2018 của Ban Tổ chức Trung ương nhất trí giới thiệu đồng chí Phạm Văn Hà, Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng UBND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy để bầu tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hội nghị thảo luận, thống nhất cao nhân sự để bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đối với đồng chí Phạm Văn Hà. Kết quả, đồng chí Phạm Văn Hà đã trúng cử Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 – 2020 với số phiếu tín nhiệm cao 53/55/56 (=96,36%).

Như vậy đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã đủ 15 đồng chí, đúng như Đề án Nhân sự Đại hội XV Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đã giao Ban Tổ chức Thành ủy triển khai các bước tiếp theo bảo đảm đúng quy định, quy trình.

haiphong.gov.vn 22/05/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị Thành ủy lần thứ 12: Bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đối với đồng chí Phạm Văn Hà
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác