Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:27

Sáng 11/1, Ban Thường vụ Thành ủy triệu tập Hội nghị Thành ủy lần thứ 10 đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018; kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2017. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 10. Ảnh: Duy Thính
Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 10. Ảnh: Duy Thính

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới, là nền tảng để Hải Phòng phát triển đột phá

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2017, công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả cao, là nền tảng tạo kết quả phát triển toàn diện, đột phá của thành phố. Công tác chính trị, tư tưởng và thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung chỉ đạo chủ động, sáng tạo, bài bản, đạt kết quả rõ nét. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm củng cố, kiện toàn, bảo đảm đủ điều kiện triển khai các nhiệm vụ chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đề ra, đồng thời chủ động trong thực hiện quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, nghiêm minh, có nhiều đổi mới. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả thiết thực. Thành ủy luôn quan tâm làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Đặc biệt, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thực sự đổi mới về lề lối, phương pháp lãnh đạo, bảo đảm vai trò, nâng cao hiệu quả lãnh đạo toàn diện của Đảng, thống nhất cao trong quyết định các chủ trương, các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo trên mọi lĩnh vực công tác của thành phố. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) được Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm từ khâu quán triệt, ban hành chương trình hành động tới kiểm điểm, tự phê bình và phê bình và thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm cao. HĐND, UBND thành phố hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, hoàn thiện hơn trong xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ…

Tại hội nghị, các đồng chí: Nguyễn Văn Chương, Bí thư Huyện ủy Cát Hải; Phạm Thành Văn, Bí thư Quận ủy Hải An phát biểu khẳng định, chính sự quyết liệt, đổi mới trong phương thức chỉ đạo điều hành của Thường trực Thảnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giúp cấp ủy địa phương thay đổi phương thức lãnh đạo, quyết liệt chỉ đạo khắc phục hạn chế, yếu kém chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12). Điển hình là việc khắc phục việc chậm trễ trong giải phóng mặt bằng theo nội dung gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy. Nhờ vậy, năm 2017, hai địa phương này trở thành điểm sáng về công tác giải phóng mặt bằng của thành phố.

Kết luận về nội dung này, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành khẳng định, năm 2017, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm và có nhiều đổi mới, yếu tố là then chốt, nền tảng để Hải Phòng phát triển đột phá. Bộ máy Đảng, chính quyền và  toàn hệ thống chính trị được vận hành thông suốt, bảo đảm sự đoàn kết, nhất trí từ Thành ủy đến các cơ sở Đảng. Thành ủy triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và thành phố bài bản, khoa học; công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng thực hiện nghiêm túc, rõ nét, góp phần củng cố thêm sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, tạo sự tin tưởng của nhân dân thành phố vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thành ủy.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu, các cấp ủy Đảng địa phương, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12) về đổi mới một bước tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung sắp xếp lại trong một số lĩnh vực theo đề án của Trung ương; triển khai đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế khối các cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thành phố. Kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt tại một số địa phương thiếu khuyết, chuẩn bị một bước nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng tiếp tục triển khai nghiêm túc theo chương trình, kế hoạch đề ra với tính chủ động cao hơn.

Hoàn thành xuất sắc 19/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội

Hội nghị dành nhiều thời gian cho ý kiến vào kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2017, thống nhất đánh giá: Năm 2017, thành phố hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, với 19/20 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch HĐND thành phố giao. Các chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch là: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 14%, là mức tăng trưởng cao nhất từ năm 1995, chính thức đưa Hải Phòng vào thời kỳ tăng trưởng cao; chỉ số phát triển công nghiệp đứng đầu cả nước, tăng 21,6%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt tăng 22,96%; thu nội địa đạt 21.909 tỷ đồng, tăng 22,2% so với dự toán Trung ương giao, bằng 102% so với dự toàn HĐND thành phố giao và tăng 28,6% so với năm 2016, vượt chỉ tiêu Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra, 14 quận, huyện đều hoàn thành và vượt dự toán thu. Môi trường đầu tư của thành phố cải thiện mạnh mẽ, hiệu quả rõ nét. Hải Phòng đang trở thành điểm đến hấp dẫn về thu hút đầu tư, với nhiều nhà đầu tư chiến lược như Vingroup, Sungrou, Aeon, LG cùng những dự án quy mô lớn. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội có bước phát triển rất mạnh mẽ, mở ra tương lai phát triển bền vững cho thành phố. Việc nâng cấp, cải tạo, hiện đại hóa hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng khẩn trương . Cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch đúng hướng, mở rộng lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch. Đầu tư công tập trung cho các công trình trọng điểm, tránh được tình trạng đầu tư dàn trải. Việc giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 92% (cả nước là 75%)…Tính đến hết năm 2017, thành phố có hơn 53,2% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu hoàn thành chương trình vào năm 2020 đúng như chỉ tiêu Đại hội đề ra. Các lĩnh văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, y tế đều có tiến bộ. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội được chú trọng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, năm 2017, kinh tế-xã hội thành phố phát triển vượt bậc, đạt kết quả toàn diện, ấn tượng. Có được kết quả này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đổi mới mạnh mẽ về tư duy và cách làm với sự năng động, quyết liệt, đoàn kết, thống nhất cao; nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án hạ tầng giao thông quan trọng, trong việc lựa chọn đúng vấn đề trọng yếu, thiết thực để tập trung thực hiện, nhanh chóng đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tinh thần đổi mới và hành động đổi mới được xác lập mạnh mẽ qua các biện pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền thành phố. Năm 2017, Thành ủy cũng quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các nghị quyết về thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, nghị quyết về cải tạo các nhà chung cư xuống cấp, nghị quyết về xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương phân cấp mạnh mẽ cho cấp ủy Đảng, chính quyền các quận, huyện trong việc đầu tư xây dựng cơ bản, tạo sự chủ động nhiều hơn cho các địa phương…

Trên cơ sở chỉ rõ một số hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội như còn thất thu ngân sách lớn; những khó khăn trong phát triển y tế, giáo dục, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị trong năm 2018 tiếp tục quyết liệt đổi mới, đột phá hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là các nhiệm vụ trong chủ đề năm của thành phố. Trong đó, các cấp ủy Đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy các địa phương cần quyết liệt chỉ đạo nhiệm vụ thu ngân sách, cùng các chi cục thuế địa phương rà soát, giao ban nhiệm vụ này từng tuần, từng tháng, từng quý, phấn đấu thu nội địa năm 2018 lên gần 25 nghìn tỷ đồng; tiếp tục tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công các dự án trọng điểm chiến lược trên địa bàn thành phố…Các ngành, các cấp khẩn trương chuẩn bị chăm lo Tết Nguyên đán cho người nghèo, gia đình chính sách; bảo đảm nhân dân đón Tết an vui, tiết kiệm…Đồng chí tin tưởng, với tinh thần đổi mới và hành động đổi mới được xác lập mạnh mẽ từ Thành ủy đến các cấp ủy Đảng cơ sở, Hải Phòng sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, toàn diện trong năm 2018.

 (Kim Oanh – Báo Hải Phòng 11/01/2018) 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị Thành ủy lần thứ 10: Quyết liệt, đổi mới đồng bộ trong thực hiện chủ đề năm 2018
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác