Print Thứ Ba, 13/09/2022 14:35 Gốc

Sáng 13/9, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đại biểu Quốc hội thành phố và đại diện các sở, ngành, địa phương, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn thành phố.

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 6 chương, 91 điều, là phương thức phát huy quyền là chủ của Nhân dân. Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến về tên của dự thảo Luật; làm rõ khái niệm quyền công dân và quyền thụ hưởng của công dân; quy định cụ thể hơn những nội dung, thông tin công khai, giám sát tại xã, phường và tại các cơ quan, đơn vị, nhất là nội dung liên quan đến việc lập, quản lý, sử dụng các quỹ đóng góp, từ thiện… Một nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận là quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát cộng đồng tại xã, phường, bảo đảm không chồng chéo, thực sự gần dân, sát dân, phát huy hiệu quả dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến tham gia dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đánh giá cao sự nghiên cứu, đóng góp sâu sắc, cũng như những gợi ý, đề xuất sát thực tế của các đại biểu. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là luật mới, do đó đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục tham gia ý kiến để Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý. Thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về dự thảo Luật sâu rộng tới các tầng lớp dân cư để lấy ý kiến trong Nhân dân.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác