Print Thứ Ba, 14/05/2019 08:43

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV, chiều 13/5, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

Luật Quản lý thuế gồm 17 chương, 152 điều. Luật quy định việc quản lý các loại thuế,các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Đối tượng áp dụng là người nộp thuế (bao gồm: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế); tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước; tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế; cơ quan quản lý thuế; công chức quản lý thuế gồm công chức thuế, công chức hải quan; cơ quan nhà nước, tổ chức,cá nhân khác có liên quan.Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, tham gia các ý kiến về các vấn đề:tính cụ thể của Dự thảo Luật; phạm vi điều chỉnh của Luật; nguyên tắc quản lý thuế; những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế; đồng tiền khai thuế, nộp thuế; giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; quản lý rủi ro trong quản lý thuế;xây dựng lực lượng quản lý thuế; hợp tác quốc tế; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế; đăng ký thuế; khai thuế, tính thuế, ấn định thuế, nộp thuế. Các đại biểu cũng tham gia góp ý về khoanh nợ, xóa tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt; áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử; cung cấp dịch vụ đại lý thuế; việc kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; vấn đề xử phạt vi phạm hành chính; điều khoản chuyển tiếp…

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu đã tham gia nhiều vấn đề cụ thể vào Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Đồng thời ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu và sẽ phản ánh với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu trong quá trình xem xét sửa đổi, bổ sung Luật.

Tùng Lê

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác