Print Thứ Sáu, 15/10/2021 10:38 Gốc

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 15/10, Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương và một số doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trên địa bàn thành phố.

Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) gồm 8 chương, 156 điều, quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; luật không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh…

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham gia Dự thảo tập trung vào các nội dung như: thống nhất những quy định chung; ký kết và xây dựng các điều khoản quy định trong hợp đồng bảo hiểm; cân nhắc, rà soát và bổ sung quy định điều chỉnh với tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô; quy định về bộ mẫu các hợp đồng bảo hiểm, điều chỉnh về việc doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm; công khai về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm; quy định về điều kiện, nguyên tắc hoạt động, nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm; quản lý tài chính doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm; quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham dự. Đồng thời nhấn mạnh, các ý kiến sẽ được Đoàn tổng hợp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác