Print Thứ Ba, 20/09/2022 10:20 Gốc

Sáng 20/9, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Sở Tư pháp thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về xây dựng cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chủ trì Hội nghị. Tới dự có đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh Hội nghị.
Đ/c Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu, trao đổi Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, đồng chí chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp trình bày, trao đổi và hướng dẫn việc triển khai thực hiện: Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trình bày Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố nhấn mạnh: Xây dựng cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; đảm bảo quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, gắn liền với phong trào xây dựng đô thị văn minh và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về xây dựng cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo các văn bản mới của Trung ương là thực sự cần thiết nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ ngành tư pháp nói chung và tư pháp cơ sở nói riêng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về xây dựng, đánh giá, chấm điểm, hướng dẫn hồ sơ cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, qua đó, góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác này trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung lĩnh hội nội dung, tranh thủ trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để được các chuyên gia của Bộ Tư pháp trực tiếp giải đáp, đảm bảo việc triển khai công tác này được đồng bộ, thực chất và hiệu quả tại địa phương.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về xây dựng cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác