Print Thứ Sáu, 18/12/2020 17:00 Gốc

Sáng 18/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến những quy định pháp luật mới về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng cho đội ngũ cán bộ, công chức, các chức danh bổ trợ tư pháp, thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên trên địa bàn thành phố.

Chế định Thừa phát lại là một chế định mới, được thực hiện thí điểm tại thành phố Hải Phòng từ năm 2013 và chính thức thực hiện trên phạm vị cả nước từ ngày 1/1/2016. Công tác tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về Thừa phát lại đã được triển khai, thực hiện có hiệu quả, bước đầu tạo ra một nghề mới trong thị trường dịch vụ pháp lý, đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng, phong phú của xã hội dân sự; tạo cơ chế tăng cường tính chủ động, tích cực của người dân tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong các quan hệ dân sự, tố tụng dân sự; hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho các hoạt động tư pháp, góp phần giảm tải công việc của các cơ quan tư pháp như tống đạt văn bản của Tòa án, xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự.

Quang cảnh Hội nghị.
Đồng chí Lã Thanh Tân, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lã Thanh Tân, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các đại biểu tham gia đầy đủ, tiếp thu, lĩnh hội các vấn đề liên quan, phục vụ tốt hoạt động nghề nghiệp của mình, đồng thời góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý cho các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt về Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 8/1/2020 về tổ chức, hoạt động của Thừa phát lại; Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. Đây là khung pháp lý cơ bản, cần thiết để điều chỉnh lĩnh vực hoạt động còn tương đối mới mẻ này.

Lê Phương

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị phổ biến những quy định pháp luật mới về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác