Print Thứ Năm, 19/09/2019 18:37

Chiều 18/9, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). Tham dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ các Ban, Văn phòng tổng hợp Thành đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn; đại diện đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong các khối đối tượng.

Quang cảnh Hội nghị

Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) gồm có 6 chương, 62 điều, tăng 26 điều so với Luật năm 2005, quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, gia đình, nhà trường, xã hội, tổ chức thanh niên và cá nhân đối với thanh niên. Luật này áp dụng đối với thanh niên, các cơ quan Nhà nước, gia đình, nhà trường, xã hội, tổ chức thanh niên và cá nhân.

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thanh niên đã góp phần điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan đến thanh niên, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc ban hành các chính sách, cơ chế bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thanh niên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tiềm năng to lớn của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội, góp phần tăng cường giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, bảo vệ thanh niên trước tác động của những tiêu cực và tệ nạn xã hội, của các thế lực thù địch, đề cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thanh niên còn gặp một số khó khăn, hạn chế cần tháo gỡ.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị đã thu được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu đã tham gia sửa đổi Luật Thanh niên phù hợp với thực tiễn hiện nay. Các ý kiến đề nghị cần phải sửa đổi theo hướng chi tiết từng điều trong Luật, tránh chung chung; có ý kiến cho rằng Luật vẫn mang tính vận động, thuyết phục, chưa có chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm Luật; trách nhiệm của các bộ, ngành đối với thanh niên và công tác thanh niên còn chưa rõ; một số nội dung trong Luật còn chồng chéo với các Luật, Bộ Luật khác…

LHT. Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác