Print Thứ Năm, 23/05/2019 21:44

(Haiphong.gov.vn)
Chiều 23/5, tại Khách sạn Sao Mai (quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng), UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIV – năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công thương; Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công thương địa phương; cùng đại diện lãnh đạo 28 tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương), công tác quản lý nhà nước về khuyến công ngày càng được củng cố. Tổ chức hệ thống quản lý khuyến công được quan tâm đầu tư, kết nối hoạt động ngày càng hiệu quả. Công tác xây dựng, thẩm định đề án, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán các đề án khuyến công ở một số địa phương có chuyển biến tích cực. Hoạt động khuyến công đã bám sát mục tiêu kế hoạch của chương trình khuyến công, trên cơ sở cụ thể hóa kế hoạch bằng các đề án. Quy mô và chất lượng các đề án khuyến công ngày càng được nâng cao và có tác động rõ nét đến phát triển công nghiệp ở nông thôn. Hoạt động khuyến công đã góp phần tích cực trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, tháo gỡ phần nào khó khăn về vốn đầu tư. Chương trình khuyến công đã hỗ trợ khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn thúc đẩy sản xuất, đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm., gia tăng giá trị sản phẩm, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng thị trường tiêu thụ. Mặt khác khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn khai thác tốt tiềm năng nguồn nguyên liệu có trên địa bàn các tỉnh, thành phố tạo ra giá trị sản xuất chung của ngành, sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa. Tạo cho các cơ sở công nghiệp nông thôn và địa phương có những nhìn nhận tích cực về hiệu quả hỗ trợ của nhà nước. Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp tại một số Trung tâm khuyến công tiếp  tục tạo thêm nguồn thu và góp phần quan trọng trong công tác nâng cao năng lực cho các Trung tâm. Để tiếp tục phát triển công tác khuyến nông trong thời gian tới, Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) đề ra 08 nhiệm vụ chủ yếu trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục triển khai đồng bộ Chương trình hành động của ngành Công thương về thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng phương thức các hoạt động thông tin tuyên truyền., cải tiến nội dung thông tin tuyên truyền để chuyển tải đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về cơ chế, chính sách, các hoạt động khuyến công và công nghiệp địa phương tới các cơ sở công nghiệp nông thôn. Đẩy mạnh vận động tư vấn phát triển công nghiệp của các Trung tâm khuyến công.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIV – năm 2019 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của ngành Công thương khu vực phía Bắc cũng như thành phố Hải Phòng, thông qua Hội nghị để đánh giá kết quả sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại của toàn ngành Công thương khu vực phía Bắc năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019 triển khai các giải pháp những tháng cuối năm. Đây cũng là cơ hội cho các Sở Công thương trong khu vực giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, đề xuất các giải pháp phối hợp, liên kết, khai thác tiềm năng thế m ạnh của mỗi địa phương, đồng thời kiến nghị, tham mưu với Bộ Công thương, UBND các tỉnh, thành phố về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình điều hành quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp, thương mại, qua đó thúc đẩy phát triên sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tê, bảo đảm an sinh xã hội. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành cũng thông tin một số nét cơ bản về tình hình kinh tế – xã hội của thành phố, đặc biệt là tình hình phát triển các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.


Lãnh đạo Bộ Công thương và lãnh đạo UBND thành phố chứng kiến trao cờ đăng cai Hội nghị lần thứ XV

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định việc tâng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và liên kết giữa các vùng để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và hoạt động khuyến công vừa phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời liên kết khai thác có hiệu quả nhất tiềm năng lợi thế của cả vùng. Cùng với việc thực hiện 08 nhiệm vụ  chủ yếu,, Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An yêu cầu Sở Công thương các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đề án khuyến công đảm bảo đúng tiến độ, quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công thực hiện trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng các quy định hiện hành. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công. Tăng cường thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác khuyến công trên địa bàn. Nâng cao năng lực và kiện toàn tỏ chức, xây dựng đội ngũ lãnh đạo Trung tâm khuyến công và các phòng chuyên môn.

Lãnh đạo Bộ Công thương và lãnh đạo UBND thành phố trao Băng khen cho các tập thể

Nhân dịp này, Bộ Công thương đã tặng Băng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến nông.

Nguyễn Hải

 

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Tăng cường liên kết, hợp tác khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của các địa phương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác