Print Thứ Sáu, 15/11/2019 16:20

Sáng 15/11, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Dương (khóa XVII) tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 19 (mở rộng) thông qua dự thảo Báo cáo chính trị (lần 3) Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Đại hội XVIII Đảng bộ huyện An Dương được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, đảng bộ, quân và dân huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, quyết tâm tiếp tục phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố.

Dự thảo Báo cáo chính trị (lần 3) Đại hội Đảng bộ huyện An Dương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, quyết tâm xây dựng An Dương đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025, phấn đấu trở thành quận công nghiệp văn minh, hiện đại trước năm 2030”. Dự thảo gồm 2 phần: phần thứ nhất là Đánh giá kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2015 – 2020); phần thứ hai là Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển huyện đến năm 2025.

Đồng chí Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đánh giá kinh tế – xã hội của huyện có bước phát triển mới, tiềm lực, vị thế tiếp tục được nâng cao; đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện luôn phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao trong xây dựng và phát triển huyện theo xu thế phát triển chung của thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị. Đồng thời thảo luận, tham gia ý kiến vào phương hướng phát triển huyện đến năm 2025, theo đó, huyện đề ra 17 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu chủ yếu, xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện…

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị Huyện ủy An Dương lần thứ 19: Thông qua dự thảo Báo cáo chính trị (lần 3) Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác