Print Thứ Sáu, 31/03/2023 16:25 Gốc

Sáng 31/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tiếp kết hợp trực tuyến công tác Quý I/2023 ngành Nội chính Đảng với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố; Nguyễn Đình Chuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố; cùng lãnh đạo, chuyên viên Ban Nội chính Thành ủy.

Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.
Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Theo báo cáo, Quý I/2023, các Ban Nội chính cấp tỉnh cả nước quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy, bám sát, chức năng, nhiệm vụ được giao và chương trình công tác năm 2023 để triển khai toàn diện các mặt công tác. Nổi bật, các Ban Nội chính cả nước chủ động, theo dõi, nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý 89 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; tham mưu hiệu quả với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm…

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát biểu làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế; chia sẻ những khó khắn, vướng mắc và nêu những đề xuất, kiến nghị cụ thể trong hoạt động của Ban Nội chính cũng như Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, thành phố thời gian tới.

Đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phát biểu thảo luận tại Hội nghị trực tuyến.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy nêu một số khó khăn trong hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố, nhất là chưa có điều kiện thực hiện một số nhiệm vụ như: Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; nghiên cứu xây dựng giải pháp căn cơ về phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực; chế độ tài chính phục vụ hoạt động Ban Chỉ đạo. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đề nghị Ban Bí thư Trung ương, Ban Nội chính Trung ương sớm nghiên cứu xây dựng quy định chế độ cộng tác viên tham gia cộng tác với Ban Nội chính cấp tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; đề nghị cần đơn giản hóa thủ tục, quy trình tiếp nhận cán bộ biệt phái công tác tại Ban Nội chính các địa phương; đề nghị Trung ương sớm ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đề nghị Văn phòng Trung ương ban hành hướng dẫn chế độ tài chính phục vụ hoạt động Ban Chỉ đạo…

Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Qua báo cáo và nghe kiến nghị, đề xuất của các địa phương, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh nhanh chóng ổn định, kiện toàn tổ chức, bộ máy, hoạt động đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu: Các Ban Chỉ đạo phải thực sự là một tập thể mạnh, đoàn kết thống nhất cao, gắn bó chặt chẽ; mỗi thành viên phải hết sức gương mẫu, công tâm, trong sạch, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào và cũng không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào; phải nắm rất vững chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo đã nêu trong Quy định của Ban Bí thư. Tổ chức công việc phải thật chặt chẽ; làm việc nghiêm túc, khoa học, nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, phối hợp công tác một cách nhịp nhàng, đồng bộ. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, nhưng để tạo chuyển biến rõ nét, đột phá với những kết quả cụ thể, thực chất thì phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những khâu yếu, việc khó, điểm nghẽn, những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm ở địa phương.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực sự vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy phải nỗ lực, cố gắng vươn lên khẳng định vị thế; chủ động, tích cực, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; sâu sát, cụ thể, kiên trì, quyết liệt trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương và việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy, thành ủy, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố sẽ sớm đi vào nền nếp, bài bản và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, cụ thể, đáp ứng được mong mỏi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách đã hệ thống hóa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (tháng 2/2013) đến nay, khái quát thành một số vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Tuyên truyền sâu rộng, giúp các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân quán triệt, nắm vững, triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy Quý I/2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác