Print Thứ Năm, 29/12/2022 16:05 Gốc

Chiều 29/12, tại Hội trường Văn phòng Thành ủy, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thành phố tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Cùng dự có các đồng chí: Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Lê Khắc Nam, Uỷ viên Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh Hội nghị.
Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2022, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố; tập trung cao tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo điều hành của thành phố về phát triển kinh tế-xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai nghiêm túc với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung triển khai đem lại hiệu quả thiết thực, thể hiện ngày càng rõ nét, đầy đủ vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tích cực phát triển đoàn viên, hội viên và đảng viên mới; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân được chú trọng. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố, nhiệm kỳ 2022-2027; Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 tạo sức lan toả, được xã hội ghi nhận đánh giá cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố và các địa phương năm 2022. Công tác đối ngoại Nhân dân được tăng cường.

Đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại Hội ghị.
Đồng chí Lê Khắc Nam, Uỷ viên Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2023, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng đa dạng hóa hình thức tập hợp Nhân dân; làm tốt sứ mệnh là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, lực lượng nòng cốt tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ lợi ích thiết thực chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội. Chỉ đạo MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp phối hợp tổ chức tốt các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Nhân dân. Chú trọng xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh; quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên, đảng viên mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và biểu dương những cố gắng, đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả toàn diện trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; đặc biệt là vận động nhân dân bàn giao đất trong công tác giải phóng mặt bằng chỉnh trang đô thị. Cùng với việc thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra, đồng chí đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; nắm tình hình, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ lợi ích thiết thực chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Chú trọng xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh; quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên, đảng viên mới. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Thông tri lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nguyễn Hải. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác