Print Thứ Sáu, 22/10/2021 06:53 Gốc

Chiều 21/10, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10/2021. Đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tháng 9/2021, Ban Tổ chức các quận, huyện ủy và tương đương đã tập trung bám sát chỉ đạo của các cấp ủy vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát chủ động, khắc phục khó khăn, tập trung hoàn các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Kết luận Hội nghị giao ban chuyên đề tháng 9 như: Đã hoàn thành 2/8 nhiệm vụ trọng tâm và 6/8 nhiệm vụ đang triển khai bước đầu đã đạt kết quả tích cực, phấn đấu hoàn thành theo tiến độ; Đạt 72% kế hoạch về kết nạp đảng viên (riêng tháng 10, kết nạp được 506 đảng viên); đạt 80% thành lập tổ chức đảng (tháng 10 thành lập được 15 tổ chức đảng) và 83% kế hoạch kết nạp đảng viên (kết nạp được 117 đảng viên trong tháng 10) theo Nghị quyết số 28-NQ/TU; Đã có 6/15 quận, huyện ủy bố trí 7 cán bộ trẻ đảm nhận các chức danh chủ chốt xã, phường, thị trấn theo Kết luận số 09-KL/TU (tăng 2 đơn vị so với tháng 10)…

Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy ghi nhận cấp uỷ, Ban Tổ chức các địa phương đã quan tâm đến công tác xây dựng đảng thể hiện qua các chỉ tiêu về kết nạp đảng viên, thành lập các tổ chức đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TU.

Về nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm 2021, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị Ban Tổ chức các quận, huyện ủy và tương đương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy có các giải pháp hiệu quả để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên và thành lập tổ chức đảng, đoàn thể, đoàn viên, hội viên theo Nghị quyết số 28 của Thành ủy năm 2021, phải hoàn thành 2 chỉ tiêu xây dựng đảng trong tháng 11, trong đó có cơ chế kết nạp đảng với sinh viên, học sinh giỏi, có thành tích nổi trội, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; các đơn vị cần đánh giá ban đầu về thực hiện Kết luận số 09-KL/TU về bố trí cán bộ trẻ đảm nhận các chức danh xã, phường, thị trấn, qua đó thể hiện quyết tâm của người đứng đầu các địa phương, quyết tâm của cơ quan tham mưu, đồng thời đề xuất điều chỉnh về độ tuổi đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch. Tham mưu triển khai kịp thời các quy định, hướng dẫn mới của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản khác. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề; dự sinh hoạt chi bộ và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở tháng 11. Xây dựng chương trình công tác năm 2022 của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu xây dựng chương trình công tác năm 2022 của cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị giao ban chuyên đề công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10/2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác