Print Thứ Năm, 16/07/2020 21:58 Gốc

Sáng 16/7, Quận ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải An tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2020.

Quang cảnh Hội nghị.

Giai đoạn 2015 – 2020, các phong trào thi đua yêu nước của quận Hải An có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan toả mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Qua đó, tạo khí thế thi đua phấn khởi, hăng say trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, với sự chuyển dịch kinh tế đúng hướng nhanh, mạnh, có bước đột phá theo hướng công nghiệp-dịch vụ, từng bước hình thành các yếu tố tăng trưởng bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của quận 5 năm đạt 27,18%/năm. Quy mô kinh tế của quận năm 2020 tăng gấp 3,2 lần so với năm 2015. Thu ngân sách quận có bước bứt phá mạnh mẽ, tốc độ tăng bình quân 28,34%/năm. Các phong trào về văn hóa xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đảm bảo tốt về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; hoạt động nhân đạo từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến hết tháng 6 năm 2020 quận Hải An cơ bản xóa hết hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo mới.…

Các tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND thành phố.
4 tập thể được Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu Lao động xuất sắc.

Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng tăng cao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Với những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua cán bộ nhân quận Hải An được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương lao động hạng Ba; được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017; nhiều tập thể, cá nhân được UBND thành phố tặng nhiều Bằng khen.

Các tập thể, cá nhân được UBND quận Hải An khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Quận ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của quận. Để phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 thực sự trở thành động lực trong xây dựng và phát triển, đồng chí đề nghi các cấp ủy, tổ chức Đảng của quận tiếp tục nâng cao trách nhiệm lãnh đạo toàn diện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước; phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, của quận; tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng…

Tại hội nghị, 3 tập thể đã được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố; 4 tập thể được Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu Lao động xuất sắc; 3 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND thành phố; 50 tập thể, 73 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Hải An.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị điển hình tiên tiến quận Hải An giai đoạn 2015 – 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác