Print Chủ Nhật, 08/12/2019 15:54 Gốc

Thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TCT và Quyết định số 214/QĐ-TCT ngày 05/12/2019 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019, sáng ngày 06/12/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019 đối với 02 đề tài:

1. Đề tài: “Xây dựng tập bài giảng phần học “Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở” trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị – hành chính tại Trường Chính trị Tô Hiệu”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Quỳnh Liên – Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu. Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện gồm các đồng chí: ThS. Nguyễn Văn Hiểu – Hiệu trưởng Trường, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Văn Kính – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Thị Hải Hà – Phó Hiệu trưởng Trường, ủy viên phản biện 1; ThS. Nguyễn Thị Phương Mai – Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật, ủy viên phản biện 2; ThS. Phạm Thị Kim Anh – Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, ủy viên Hội đồng.

2. Đề tài: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn thanh niên góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Trường Chính trị Tô Hiệu trong giai đoạn hiện nay”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Dương Thị Kim Toan – Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Bí thư Đoàn thanh niên Trường. Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện gồm các đồng chí: ThS. Nguyễn Văn Hiểu – Hiệu trưởng Trường, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Văn Kính – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; ThS. Đào Phú Thùy Dương – UVTU, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, ủy viên phản biện 1; ThS. Nguyễn Văn Hưng – Giám đốc Trung tâm huấn luyện cán bộ và dạy nghề Thanh niên Hải Phòng, ủy viên phản biện 2; ThS.Đặng Thị Dư -Trưởng khoa Xây dựng Đảng, ủy viên Hội đồng.

Tại Hội nghị, các đồng chí chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả nghiên cứu, nêu rõ quá trình tổ chức thực hiện và sản phẩm nghiên cứu.Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, các đồng chí phản biện và thành viên của Hội đồng đã tiến hành nhận xét, đánh giá quá trình nghiên cứu và kết quả thực hiện của đề tài. Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu đạt được; khẳng định các đề tài đã được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, kết quả đề tài có thể áp dụng trong thực tiễn. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra một số vấn đề còn tồn tại, đề nghị Ban Chủ nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện để đề tài đạt chất lượng cao hơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu – Hiệu trưởng Trường, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu nhất trí với những đóng góp, phản biện của các thành viên Hội đồng về các điểm hạn chế, cần làm rõ hơn của công trình nghiên cứu; đồng chí yêu cầu Ban chủ nhiệm tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài đúng thời gian quy định; giao tổ thư ký hoàn tất hồ sơ nghiệm thu, giám sát việc hoàn thiện và giao nộp đề tài của Ban Chủ nhiệm.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá kết quả nghiên cứu của các đề tài. Theo đó, 02 đề tài đều xếp loại Tốt./.

Nguyễn Minh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác