Print Thứ Tư, 18/05/2022 18:08 Gốc

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, sáng 18/5, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022.

Hội nghị tổ chức tại Bộ Thông tin và Truyền thông, kết nối trực tuyến đến điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Sở, cán bộ chuyên viên phòng Thông tin-Báo chí-Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các quận, huyện.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản liên quan đến định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và an toàn thông tin trong lĩnh vực thông tin cơ sở. Cụ thể: Nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025; Nội dung cơ bản của Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông; Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Hệ thống thông tin nguồn Trung ương, hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và kết nối các hệ thống thông tin; Hướng dẫn an toàn thông tin đối với hệ thống đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông; Hướng dẫn việc sử dụng Phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở.

Thời gian qua, hoạt động thông tin cơ sở đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Buổi tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao nguồn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở, từ đó đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác