Print Thứ Năm, 11/07/2019 22:49

Ngày 11-7, đồng chí Lê Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, chủ trì Hội nghị cán bộ thành phố, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 – NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII); triển khai Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành quán triệt triển khai các nội dung tại hội nghị

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thường trực HĐND – UBND – UBMTTQVN TP; các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố; các đồng chí Ủy viên Thành ủy và lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc thành ủy.

Hội nghị đồng thời được triển khai trực tuyến tới các điểm cầu của các địa phương trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, sau khi quán triệt nội dung Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Văn Thành nêu rõ, Nghị quyết là kết quả của quá trình chuẩn bị hết sức công phu, tổng kết sâu sắc cả về thực tiễn và lý luận, trên cơ sở 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, xem xét toàn diện các yếu tố trước mắt và lâu dài, các mối quan hệ giữa thành phố với các địa phương khác trong vùng và cả nước.

Với 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao, Nghị quyết 45 tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn, phù hợp, kịp thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng khẳng định, Nghị quyết 45-NQ/TW là cơ hội vô cùng to lớn, là “điểm tựa” quan trọng, tạo động lực để thúc đẩy Hải Phòng cất cánh mạnh mẽ hơn nữa trong thời kỳ mới. Do vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng phải chủ động triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết quan trọng này. Phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đại biểu tham dự hội nghị tại Trung tâm hội nghị thành phố

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành thông báo về Kết quả Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XII); Chỉ thị số 35 – CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tri số 36 – TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quân và dân thành phố, nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội Đảng bộ các cấp.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP quán triệt Chương trình hành động của Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra 15 nhiệm vụ và chỉ tiêu có tính khả thi cao, gắn việc thực hiện Nghị quyết với các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, các cấp ủy của Đảng bộ thành phố.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Đào Khánh Hà – Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

                                                                                                    LMT

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị cán bộ thành phố:  Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác