Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:27

Ngày 15/1, tại Cung Văn hóa – Lao động hữu nghị Việt – Tiệp, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt và triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, ngoài các đại biểu là cán bộ chủ chốt các ban ngành, đoàn thể của thành phố còn có sự tham dự của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ các quận ủy, huyện uỷ, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các quận huyện; bí thư Đảng ủy các xã, phường, thị trấn với tổng số gần 1000 đại biểu.

Quyết liệt triển khai các việc cần làm ngay

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng trình bày kế hoạch số 91 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18, của Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.					Ảnh: Duy Lê

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Duy Lê

Theo đó, Thành ủy xác định có 3 nhóm nhiệm vụ chính, cơ bản là: 11 việc cần làm ngay trong năm 2018; 11 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình và 13 việc triển khai ngay sau khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương. Trong đó, ngay trong năm 2018, Thành ủy xác định rõ sẽ tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ thành phố theo chủ trương của Trung ương; hợp nhất văn phòng quận ủy, huyện ủy với văn phòng HĐND, UBND quận, huyện ở những nơi có điều kiện; sắp xếp giảm các các cơ quan liên ngành, các ban quản lý dự án; giải thể các tổ chức trung gian không cần thiết; sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo Thông tư số 04 của Bộ Nội vụ; thí điểm mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với một số quận, huyện; bố trí đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy, huyện ủy đồng thời là giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện; xây dựng đề án thực hiện thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ ở một số quận, huyện có đủ điều kiện; thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở những quận, huyện có đủ điều kiện; chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh…

đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình bày chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các Nghị quyết số 19-NQ/TƯ “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TƯ “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TƯ “về công tác dân số trong tình hình mới”. Tại chương trình hành động số 49, thực hiện Nghị quyết số 19 của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy xác định rõ các mục tiêu cho 3 giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 1, từ nay đến năm 2021, thực hiện giảm tối thiểu 10% số đơn vị sự nghiệp công lập toàn thành phố; giảm tối thiểu 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách thành phố so với năm 2015; giai đoạn 2, từ 2021- 2025, thành phố tiếp tục giảm chỉ tiêu này tối thiểu 10% so với năm 2021 và đến giai đoạn 2 (2025- 2030), sẽ tiếp tục giảm 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025. Để thực hiện các chỉ tiêu cụ thể này, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu thực hiện 7 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, giải pháp đột phá là sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình bày chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình bày chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy

Tại Chương trình hành động số 50 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ, Ban Thường vụ Thành ủy xác định 24 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 và năm 2030 với 10 nhóm giải pháp để thực hiện. Trong đó, nhóm giải pháp đột phá là nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh, phát triển mạng lưới y tế cơ sở; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện; nghiên cứu, kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược học cổ truyền; đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế….

Tại Chương trình hành động số 51 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ, Ban Thường vụ Thành ủy xác định 11 mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và 12 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030. Trong đó, có 5 mục tiêu của Hải Phòng xây dựng cao hơn so với cả nước gồm: tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh hơn 75 %, tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc bệnh bẩm sinh phổ biến nhất đạt hơn 90%; tỷ lệ dân số đô thị đạt hơn 60%; chỉ số phát triển con người nằm trong tốp đầu các tỉnh, thành phố trong nước và tương đương nhóm 4 nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Để thực hiện các chỉ tiêu này, Ban Thường vụ đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó, giải pháp đột phá là phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số; bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy khẳng định, các nghị quyết trên của Trung ương đều là những nghị quyết rất quan trọng. Trong đó, Nghị quyết số 18 đề cập đến một vấn đề lớn vừa cơ bản, vừa cấp bách về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm. Do vậy, các cấp ủy Đảng khi triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết phải chủ động xây dựng kế hoạch, nhất là những việc cần làm ngay theo tư tưởng Nghị quyết Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ, những việc cần chờ sự hướng dẫn của cấp trên phải có lộ trình cụ thể. Kế hoạch thực hiện phải mang tính toàn diện, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực hiễn của địa phương, đơn vị. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết phải bám sát yêu cầu của Thành ủy là những vấn để đã rõ thì triển khai ngay, những vấn đề còn chưa rõ thì tổ chức làm thí điểm, sau đó tổng kết. Trên cơ sở đó, các ngành, địa phương được giao nhiệm vụ xây dựng đề án, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, sau đó mới triển khai trên diện rộng. Tinh thần chỉ đạo của Thành ủy là làm quyết liệt nhưng thận trọng, có lộ trình cụ thể, khoa học.

Tổ chức quán triệt và triển khai các kết luận và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới cấp chi bộ

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành thông báo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố; kết quả chuyến thăm và làm việc cùa đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và cán bộ chủ chốt thành phố Hải Phòng đề cập sâu sắc, toàn diện đến tình hình chung của thành phố, gợi mở những định hướng cơ bản cho Hải Phòng trên con đường công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Do vậy, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tổ chức học tập, quán triệt trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, trong đánh giá chung về thành phố, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng trước những chuyển biến nhanh chóng của thành phố. Tổng Bí thư nhận định, những kết quả đạt được trong hai năm qua, là rất nổi bật, rất rõ nét, trông thấy được, cảm nhận được. Quan hệ quốc tế, quan hệ trong nước ngày càng mở rộng. Bộ mặt thành phố, nông thôn, đô thị ngày càng phát triển, ngày càng đổi mới. Không gian đô thị ngày càng mở rộng, hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng cảng biển, hạ tầng kinh tế – xã hội ngày càng hiện đại. Nội bộ của thành phố ngày càng tốt, ngày càng đoàn kết; đời sống của nhân dân thành phố ngày càng được cải thiện và nâng cao, đi đến đâu cũng thấy nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đồng chí Tổng Bí thư đánh giá, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả cao. Tổng Bí thư chỉ đạo, Hải Phòng cần tiếp tục thường xuyên rà soát lại quy hoạch tổng thể phát triển KTXH, phải có sự hình dung rõ nét, tổng thể trong 10-20-30 năm nữa Hải Phòng như thế nào, từ đó chọn ra những công việc chủ đạo ngắn hạn từng khoảng 1-2-3-5 năm để thực hiện, làm tới đâu dứt điểm tới đó, không dàn trải.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, Hải Phòng đã làm tốt nhưng cần nâng tầm hơn nữa, nhận thức sâu sắc hơn, đạt kết quả toàn diện hơn. Phải xây dựng quan hệ tốt với dân, lấy dân làm gốc, phải kiên định, đoàn kết vững chắc trong từng đơn vị. Đồng chí Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ thành phố Hải Phòng thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12), kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, giàu nhiệt huyết, kiên định lập trường.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành khẳng định, tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, Tổng Bí thư có ý kiến kết luận và chỉ đạo rất sâu sắc, rất thực tiễn đối với thành phố Hải Phòng về những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Đảng bộ, chính quyền thành phố xác định những ý kiến kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư là mệnh lệnh, là định hướng cho thành phố trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Vì vậy, đồng chí đề nghị sau Hội nghị này, Văn phòng Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ thành phố tổ chức quán triệt và triển khai tới cấp chi bộ.

Hải Phòng vươn lên tầm vóc mới, vị thế mới

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy phân tích rõ 7 kết quả nổi bật, 6 hạn chế và 7 bài học kinh nghiệm của Hải Phòng sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ thành phố. 

Đồng chí khẳng định, với sự nỗ lực, cố gắng chung của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, trong 2 năm qua Hải Phòng đạt được những thành tích toàn diện mang tính đột phá về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng. Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu như GRDP, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ…đều tăng trưởng vượt bậc. Một là, hệ thống chính trị của thành phố được xây dựng, củng cố, bảo đảm đồng bộ, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; có nhiều đổi mới, sáng tạo. Hai là, kinh tế xã hội thành phố tăng trưởng ở mức cao, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra cho năm 2020, nhiều chỉ tiêu sẽ hoàn thành trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Ba là, hiệu quả đầu tư công được nâng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội có bước phát triển rất mạnh mẽ, mở ra tương lai phát triển bền vững cho thành phố. Bốn là: Thu ngân sách của thành phố tăng trưởng đột phá. Tiềm lực của thành phố được huy động và phát huy, nội lực của thành phố được tăng cường, giúp cho Đảng bộ, chính quyền thành phố chủ động hơn trong đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Năm 2016, tổng thu ngân sách đạt hơn 60 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt hơn 17 nghìn tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2014. Năm 2017, thu ngân sách ước đạt trên 70 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt trên 21 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch trước 3 năm chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 giao cho năm 2020.

Hải Phòng đang rộng, dài, rực sáng

Hải Phòng đang rộng, dài, rực sáng

Đây là thành tích đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Năm là: Môi trường đầu tư của thành phố được cải thiện mạnh mẽ, có chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét, mang dấu ấn của thời kỳ mới. Hải Phòng trở thành một trong những địa phương có môi trường hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sáu là, chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố được điều chỉnh với nhiều cách làm mới, mang tính thiết thực và hiệu quả hơn. Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu trong việc chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp. Hải Phòng đã mạnh dạn áp dụng một số cơ chế, chính sách mới để doanh nghiệp đầu tư, hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên, bước đầu thu được kết quả khả quan, mở ra thời kỳ mới cho nền nông nghiệp thành phố. Bảy là: Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ, y tế đều có tiến bộ. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội được chú trọng. Đời sống của nhân dân thành phố được cải thiện và nâng cao hơn.

Trên cơ sở phân tích rõ 6 hạn chế và 7 bài học kinh nghiệm, đồng chí Bí thư Thành ủy nêu một số nhiệm vụ lớn trong thời gian tới. Một là, trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa 12) gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Thành ủy tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa 12), Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12). Hai là, phát huy đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đã đề ra; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để thực hiện có hiệu quả chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; tiếp tục phân cấp mạnh mẽ hơn nữa cho các ngành, các địa phương nhằm tạo tính chủ động, sáng tạo, khơi dậy mọi nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội; tập trung thu hút đầu tư các ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, tiên tiến, phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố, phấn đấu Hải Phòng sớm trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất của cả nước. Trong thời gian tới, thành phố tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để triển khai các dự án phát triển hạ tầng du lịch, phấn đấu Hải Phòng trở thành một trung tâm du lịch mang tầm quốc tế. Ba là, tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án mở rộng không gian đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị trung tâm; tập trung nguồn lực để triển khai các dự án mở rộng không gian đô thị thành phố theo 3 hướng đột phá như định hướng của Nghị quyết số 32-NQ/TW, Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đã xác định. Bốn là, dành nguồn lực thỏa đáng cho các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, y tế. Năm là, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm trị an xã hội

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, các cấp, ngành, không được chủ quan, không được thỏa mãn với kết quả đã đạt được, trên cơ sở nhận diện các janj chế, các mâu thuẫn phát sinh, yếu kém để có biện pháp khắc phục, có lộ trình cụ thể để tiếp tục đưa thành phố phát triển mạnh mẽ. Việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa 12), Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12) cần được các cấp, ngành triển khai kiên quyết, bài bản ngay từ đầu tháng, đầu năm để đạt hiệu quả cao.

Báo Hải Phòng 15/1/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt và triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa 12)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác