Print Thứ Năm, 11/03/2021 17:15 Gốc

Sáng 11/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3/2021 bằng hình thức trực tuyến. Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đồng chí Báo cáo viên Thành ủy quản lý.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin chuyên đề: “Công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19”. Trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng đã nỗ lực, chủ động trong việc tiếp cận vắc xin COVID-19 nước ngoài ngay từ rất sớm, đồng thời thúc đẩy việc nghiên cứu vắc xin ở trong nước.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng đã trình bày thông tin chuyên đề: “Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới”. Trong đó, nhấn mạnh tới mục tiêu chương trình chuyển đổi số nhằm cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, huy động sự tham gia rộng rãi của người dân và doanh nghiệp; sự vận hành tối ưu của cơ quan nhà nước dựa trên công nghệ số, giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế-xã hội. Thông qua thực hiện chuyển đổi số sẽ cung cấp dịch vụ số cho người dân, toàn bộ bộ máy công quyền chuyển sang hoạt động trên môi trường số.

Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm đổi mới, trong đó nhấn mạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Chú trọng tuyên truyền sâu rộng về các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược sẽ triển khai xuyên suốt trong nhiệm kỳ mới. Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khơi dậy và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tạo không khí vui tươi, phấn khởi đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống đại dịch COVID-19; tuyên truyền cộng đồng thực hiện đầy đủ khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt yêu cầu 5K; đấu tranh với các thông tin giả, xấu, độc liên quan đến công tác phòng, chống dịch, thúc đẩy thông tin chính thống trên không gian mạng.

Đối với công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu bám sát Hướng dẫn số 169 của Ban Tuyên giáo Trung ương, mở đợt cao điểm tuyên truyền từ nay đến tháng 4/2021 với nội dung tập trung vào: truyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ; nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các văn bản pháp luật khác về cuộc bầu cử; tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, quyền ứng cử của công dân, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; việc tổ chức, diễn biến, kết quả các lần hội nghị hiệp thương ở các cấp… Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, trong đó có kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 3/2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác