Print Thứ Sáu, 23/10/2020 16:30 Gốc

Sáng 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên thành phố tháng 10/2020 thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đại hội được diễn ra từ ngày 13-15/10/2020 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Tiệp. Dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức thay mặt cho 124.934 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đảng, Nhà nước đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Hội nghị.

Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Kim Pha, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin tại Hội nghị.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí, trong đó có 8 đồng chí là nữ. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ Nhất đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI; Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Văn Thành được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy; các đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Đỗ Mạnh Hiến được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Thành ủy gồm 9 đồng chí, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng gồm 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã thành công tốt đẹp, là một dấu mốc quan trọng, là bước nhấn mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng.

Đại hội cũng thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đã có hơn 87.950 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó tại đại hội các chi, đảng bộ và 35 đảng bộ trực thuộc Thành ủy có hơn 13.208 lượt ý kiến của đại biểu đại hội tham gia góp ý.

Ngọc Lê

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị Báo cáo viên thành phố tháng 10/2020: Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác