Print Thứ Hai, 15/11/2021 18:57 Gốc

Chiều 15/11, Quận ủy Lê Chân phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 11/2021. Dự Hội nghị có lãnh đạo quận Lê Chân, các thành viên Ban tuyên giáo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở; các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội của quận; lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội; bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố các phường; hiệu trưởng các trường học trên địa bàn quận.

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, báo cáo viên Trung ương quán triệt tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được đồng chí Lê Thị Thu Hằng, báo cáo viên Trung ương, trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin khái quát bức tranh chung về thế giới khu vực cùng những vấn đề đặt ra đối với nước ta và hoạt động đối ngoại trong thời kỳ COVID; thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây.

Quang cảnh Hội nghị.

Các đại biểu cũng được nghe đồng chí Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Trong đó đề nghị: Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII); Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ quận; tuyên truyền những nội dung cơ bản Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định chuyển đổi số là động lực trong phát triển thành phố, là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh tuyên truyền Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; thông tin về cá nội dung thông qua tại Kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa XVI; thông tin về tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền theo định hướng về hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy cũng lưu ý cần tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, thành phố và quận, tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội trong 11 tháng vừa qua gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện Chủ đề năm 2021 của thành phố và của quận; về kết quả của các cấp, ngành, đơn vị trong thực hiện các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tiến độ các công trình, dự án và tiến độ thực hiện công tác chỉnh trang đô thị. Đẩy mạnh tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình của thành phố và quận trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; tuyên truyền đấu tranh chống những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị báo cáo viên quận Lê Chân tháng 11/2021: Tuyên truyền Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác