Print Thứ Tư, 25/09/2019 09:40

Sáng 24-9, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị Báo cáo viên thành phố tháng 9-2019.

Quang cảnh hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT truyền đạt những kết quả nổi bật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cả nước cũng như Hải Phòng thời gian qua.

Theo đó khẳng định Hải Phòng đã đạt được những thành tự vượt bậc, trở thành điểm sáng của cả nước về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đóng góp to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của thành phố và đất nước.

Tính đến hết năm 2018, toàn thành phố có 89 xã về đích nông thôn mới; năm 2019, thành phố phấn đấu bình quân các xã đạt 18 tiêu chí, phấn đấu 50 xã hoàn thành nông thôn mới và có thêm 3 huyện An Dương, Cát Hải, Kiến Thụy cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Nông thôn mới trên địa bàn huyện An Lão

Hội nghị đồng thời triển khai quán triệt tuyên truyền về Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị về định hướng thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và thông tin về tình hình thời sự đáng chú ý thời gian gần đây.

Về định hướng tuyên truyền thời gian tới, hội nghị đã triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, chủ đạo là tuyên truyền về Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TW4 khóa 12 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị Báo cáo viên Ban tuyên giáo Thành ủy tháng 9: Tuyên truyền đậm nét về xây dựng nông thôn mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác