Print Thứ Tư, 03/07/2019 09:27

Sáng 2-7, Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhà Biên kịch Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT thành phố phát biểu tại hội nghị

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành; bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Quốc Khánh quán triệt, tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết 45

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Quốc Khánh đã quán triệt, tuyên truyền tới các đại biểu nội dung của Nghị quyết.

Theo đó, tập trung chủ yếu mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu quan trọng, các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết, trong đó, chú trọng những nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực, nhiệm vụ của các văn nghệ sĩ được học tập, quán triệt Nghị quyết ….

Xuân Hạ

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng Quán triệt Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác