Print Thứ Tư, 12/07/2023 11:55 Gốc

Sáng 12/7, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Lê Chân, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội đối với đội ngũ cán bộ Hội các cấp năm 2023.

Trong 3 ngày, từ ngày 12-14/7, gần 500 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ chuyên trách Hội LHPN cấp huyện và cấp xã trên địa bàn thành phố được nghe phổ biến nội dung Kế hoạch thực hiện khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh” nhiệm kỳ 2022-2027 với 5 chỉ tiêu nhiệm kỳ, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và công tác tổ chức thực hiện. Ngoài ra, các học viên được phổ biến một số vấn đề về hội viên danh dự như điều kiện, thẩm quyền công nhận, quy trình kết nạp, quản lý hội viên danh dự và phương pháp tổng hợp báo cáo.

Các đại biểu tham gia tập huấn.

Nhiệm kỳ này, Hội LHPN thành phố phấn đấu 100% cơ sở Hội có các Mô hình “1+1” và Mô hình “3 có, 3 biết”; xây dựng, củng cố ít nhất 01 mô hình thu hút hội viên đặc thù hoạt động sáng tạo, hiệu quả; Phấn đấu ít nhất 50% chi hội trưởng chưa là đảng viên được Hội LHPN cấp cơ sở bồi dưỡng, giới thiệu phát triển đảng; hàng năm, 100% Hội LHPN xã, phường, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức ít nhất 01 hoạt động Hội tại cơ sở nhằm nâng cao kiến thức cho hội viên, phụ nữ; 100% cơ sở Hội chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giao nhiệm vụ để Hội được tham gia các chương trình Mục tiêu quốc gia, Đề án phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng ở địa phương; phấn đấu ít nhất 90% chi hội trưởng được hỗ trợ chế độ bồi dưỡng hàng tháng từ nguồn ngân sách của địa phương hoặc các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.

Quang cảnh chương trình.

Để đạt được các mục tiêu đó, lớp bồi dưỡng góp phần trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội đến đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp, từ đó, vận dụng linh hoạt sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương, đơn vị hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho gần 500 cán bộ Hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác