Print Thứ Năm, 22/04/2021 19:00 Gốc

Sáng 22/4, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và mô hình Đội Xung kích truyền thông thay đổi hành vi.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị.

5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội triển khai, tổ chức thực hiện thường xuyên, nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị, được đông đảo hội viên, phụ nữ hưởng ứng, nhiệt tình tham gia. Các hoạt động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì, đẩy mạnh và đa dạng hóa, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ. Qua đó, xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Thông qua các mô hình, việc làm thiết thực, đặc biệt là việc duy trì nền nếp chỉ tiêu “mỗi cơ sở Hội hàng năm tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện ít nhất 1 việc làm theo Bác hiệu quả”, thông qua hoạt động của Đội Xung kích truyền thông thay đổi hành vi, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc, bức xúc tại địa phương đã được cán bộ, hội viên, phụ nữ kịp thời giải quyết như: hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, hạn chế bạo lực gia đình, giải phóng các bãi rác thải tự phát tồn tại lâu năm thành các khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng, vận động giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người dân di cư ở các vùng dự án, bỏ hoang ruộng đất, các vấn đề về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, các vấn đề liên quan đến phụ nữ di cư để mưu sinh…

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị.

Ghi nhận những kết quả đạt được, nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021. Biểu dương 13 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Đội Xung kích truyền thông thay đổi hành vi”.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Đội Xung kích truyền thông thay đổi hành vi”.

Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về yêu cầu, nội dung và đẩy mạnh việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) theo kế hoạch học tập hàng năm. Lấy kết quả việc xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân là một trong những tiêu chí quan trọng để xếp loại các tổ chức Hội và xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức hàng năm. Đồng thời coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05. Biên soạn tài liệu sinh hoạt hội viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hình thức sân khấu hóa. Tuyên truyền các nội dung trên gắn với hoạt động của các đội xung kích truyền thông thay đổi hành vi tại cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện việc tuyên truyền, vận động mỗi cơ sở Hội thực hiện 1 hành động làm theo Bác hiệu quả, tập trung thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và phong trào “Chống rác thải nhựa”. Chú trọng việc duy trì, xây dựng các mô hình tốt, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, đơn vị…

Hồng Nhung/Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố kịp thời giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc từ việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW và mô hình Đội Xung kích truyền thông thay đổi hành vi
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác