Print Thứ Ba, 12/04/2022 11:00 Gốc

Sáng 12/4, tại Trung tâm hành chính quận Ngô Quyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo triển khai Dự án “Tăng cường các quyền sức khỏe sinh sản và quyền tình dục, kỹ năng sống cho trẻ em sống trong các gia đình có các vấn đề xã hội tại thành phố Hải Phòng” do tổ chức AC, Thụy Điển tài trợ (Dự án AC).

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Theo thống kê, tại phường Máy Chai và Đông Khê (quận Ngô Quyền) số trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trong các gia đình có các vấn đề xã hội là 327 em. Các em có nguy cơ thiếu sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục của gia đình; chưa biết cách chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bản thân; thiếu kỹ năng sống, kiến thức và kỹ năng về quyền sức khỏe sinh sản và quyền tình dục.

Năm 2022, Dự án AC lựa chọn triển khai tại phường Máy Chai, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) và Trường Lao động xã hội Thanh Xuân với mục tiêu nhằm góp phần giúp trẻ em sống trong các gia đình có các vấn đề xã hội thực hiện các quyền của trẻ, giảm thiểu nguy cơ mắc tệ nạn xã hội, bị xao nhãng, bạo hành và xâm hại. Cụ thể, phấn đấu 70% trẻ dự án nêu được các kiến thức căn bản về quyền sức khỏe sinh sản và quyền tình dục; 70% trẻ dự án nêu được các kiến thức căn bản về bạo lực và xâm hại trẻ em; giảm tỉ lệ trẻ em bị xâm phạm quyền.

Đồng chí Trần Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát biểu.

Dự án sẽ triển khai các hoạt động chính gồm: Một là, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội. Hai là, đối với cha mẹ và người chăm sóc trẻ: tổ chức tập huấn Quyền trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản; truyền thông cho người chăm sóc trẻ và người dân; phát hành cẩm nang về quyền trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh xâm hại trẻ em. Ba là, triển khai hoạt động trang bị kiến thức và kĩ năng cho trẻ đích như tập huấn kiến thức, kĩ năng về Quyền trẻ em; tập huấn kỹ năng sống; truyền thông về sức khỏe sinh sản, phòng chống xâm hại; tập huấn trẻ nòng cốt. Bốn là, đối với cán bộ chính quyền và các ngành: thiết lập quan hệ phối hợp; tập huấn Quyền trẻ em; tổ chức hội thảo với các ngành về các giải pháp bảo vệ trẻ em.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng triển khai Dự án AC chăm lo cho trẻ em sống trong gia đình có các vấn đề xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác