Print Thứ Năm, 07/09/2023 09:20 Gốc

Sáng 7/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ IX lấy phiếu tín nhiệm và kiện toàn công tác cán bộ. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Vũ Thị Kim Liên chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 277-KH/TU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thành phố; tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 4 đồng chí là Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Kết quả, các đồng chí đều đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao, đảm bảo các yêu cầu theo quy định về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Đại biểu biểu quyết một số nội dung quan trọng tại Hội nghị.
Các đồng chí tân Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhất trí bầu bổ sung 3 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm các đồng chí: Phạm Thị Sen Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ; Lê Thị Ngọc Bách, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kiến Thụy; Trần Thu Hằng, Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo. Đảm bảo tổng số 42 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khóa 13.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố bầu bổ sung 03 Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác