Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:41

Chiều 18-5, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố tổ chức họp xét đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017 và một số nội dung khác có liên quan. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố chủ trì cuộc họp.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố đã xem xét, đánh giá về các nội dung: Xét đề nghị khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017 cho các tập thể; đề nghị Huân chương lao động hạng ba về thành tích cống hiến cho các cá nhân; báo cáo xin ý kiến khen thưởng cấp Nhà nước (các trường hợp đợt 2 năm 2017) và một số nội dung khác.

Sau khi các thành viên xem xét, cho ý kiến về các nội dung, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố quyết định, đối với đề nghị khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017 cho các tập thể, giao Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, hoàn tất vào ngày 21-5-2018.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố cũng đã xem xét và bỏ phiếu với các trường hợp xét đề nghị Huân chương lao động hạng ba về thành tích cống hiến; bỏ phiếu với những trường hợp đủ điều kiện khen thưởng cấp Nhà nước (các trường hợp đợt 2 năm 2017).

 Đối với trường hợp có ý kiến phản ánh của nhân dân, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố giao Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố xem xét đánh giá, xử lý theo đúng trình tự, quy định và báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố kết quả giải quyết.

Xuân Hạ – An ninh Hải Phòng 18/05/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Xét đề nghị tặng Cờ thi đua chính phủ năm 2017
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác